helhetlig-kvalitetssystem

Hjem

EQS er et webbasert ledelsesverktøy for kvalitetsstyring der alle styrende dokumenter, prosedyrer, avvik og risikostyring kan forvaltes. Programvaren reduserer kvalitetskostnader, forbedrer arbeidsprosesser og kan øke resultatgraden.

Vi lanserer nå vår Internasjonale versjon av EQS, med støtte for et stort antall språk som f.eks norsk, svensk, engelsk og spansk. Dette kan være nyttig og nødvendig for selskaper med virksomhet i flere land, og hvor det finnes grupper av ansatte, som ikke kan nyttigjøre seg andre språk enn sitt eget.