helhetlig-kvalitetssystem

Hjem

EQS Dokumentstyring gir deg oversikt og hjelper deg å finne riktig oppdatert dokument ved hjelp av ett eller to tastetrykk. EQS Avvikssystem er enkelt slik at hele organisasjonen kan bidra i registreringen av avvik og forbedringsforslag. Med EQS Risikostyring kan du identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvensen og utarbeide tiltak for å begrense risiko.

EQS er et webbasert ledelsesverktøy for kvalitetsstyring der alle styrende dokumenter, prosedyrer, avvik og risikostyring kan forvaltes. Det handler om bedre oversikt, økt produktivitet og effektivitet, reduserte kostnader, bedre kvalitet og sikkerhet og mer fornøyde ansatte og kunder.

Med EQS Offline kan du og alle andre i virksomheten registrere avvik eller andre hendelser, hvor som helst, når som helst – både innenfor eller utenfor mobildekning. I EQS kan også brukeren selv velge språk. Det betyr at flere kan ta del i organisasjonens kvalitetssystem da EQS er flerspråklig i hele systemets brukergrensesnitt.