Menu
NOR ENG
Slutt på tilfeldige papirlapper
med hendelser og forslag

Avvik og uønskede hendelser

Unngå å gjenta feil – få bedre internkontroll og kvalitet, spar tid og penger! Det er både kjedelig og tidskrevende å korrigere egne og andres feil. Spesielt dersom samme type feil dukker opp igjen og igjen.

HMS og internkontroll bør først og fremst handle om en stadig forbedring av organisasjonens prosesser. Dine kunder, ansatte og samarbeidspartnere forventer at du reagerer på uønskede hendelser og avvik som har inntruffet. De forventer at du fjerner årsakene til hendelsene, samt at du lærer av de.

Et robust system for avvik som er enkelt å ta i bruk

EQS Avvikssystem er enkelt å ta i bruk. En vanlig bruker av programvaren skal kunne ta det i bruk helt uten opplæring. Fra åpningsmenyen er det bare ett klikk før brukeren er inne på et selvforklarende skjema. Mange av våre kunder har brukere med relativt lav datakompetanse. De rapporterer om økt aktivitet i registeringer av avvik, oppslag og kommentarer etter at EQS er tatt i bruk som verktøy. EQS bidrar til skjerpet bevissthet på kvalitetsarbeid da ansvar blir synliggjort, og sjansen for at ting blir gjort riktig første gang øker.

Registrer avvik og hendelser hvor som helst

Med EQS Avvikssystem kan alle yrkesgrupper registrere avvik, ikke bare de som har jobben sin foran en datamaskinen. Siden det er enkelt å bruke mobilen til å registrere avvik og hendelser, blir det lettere å få med ansatte i feltarbeidet i kvalitetsarbeidet. Ved å bruke nettleseren på mobilen, får de ansatte opp enkle skjema og kan legge ved et bilde eller annen dokumentasjon. De ansatte kan ved hjelp av mobilen foreta registreringer av hendelser hvor som helst, uavhengig av om de er på reise eller ute i feltarbeid – innenfor eller utenfor mobildekning (EQS Offline).

Dynamikk i skjema

Mange ønsker å bruke samme skjema for mange type meldinger og bruker dynamikk i skjema for å tilpasse det. Dynamikken gjør at brukerens valg under utfylling avgjør hvordan skjemaet presenteres videre slik at det blir mer relevant for brukeren.

Tilpasset saksgang

For hvert skjema kan saksgang defineres, alt fra den enkleste datafangst der meldingene går rett inn i «arkivet» til mer omfattende saksganger med flere behandlingsskjemaer som fordeles automatisk til ulike ansvarlige, med tiltak og krav til lukking, purring og evalueringer i ettertid.

Oversikt og beslutningsstøtte til ledelsen

Gjennom at alle i organisasjonen kan registrere avvik og hendelser hvor som helst og akkurat når det skjer, vil flere forhold bli registrert og kvalitetsarbeidet bli bedre. Dette danner et godt grunnlag for å hente ut rapporter og statistikk, som igjen gjør avvikssystemet til et styringsverktøy for ledelsen.

God internkontroll gir besparelser av tid og penger

HMS og internkontroll handler om en stadig forbedring av organisasjonens prosesser, noe som gjerne fører til besparelser både i tid og penger. Et avvik eller en hendelse som ikke blir registrert, er også en tapt mulighet til forbedring.

 

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne