NOR ENG

Få kontroll
på alle avvik og hendelser

EQS Workflow – avvikssystem og sjekklister for bl.a. HMS, internkontroll og kvalitet

Unngå å gjenta feil – få bedre internkontroll og kvalitet, spar tid og penger med EQS Workflow avvikssystem! Det er både frustrerende og ressurskrevende å korrigere egne og andres feil. Spesielt dersom samme type feil dukker opp igjen og igjen.

Arbeid med HMS, internkontroll og kvalitet bør først og fremst handle om en stadig forbedring av organisasjonens prosesser. Dine kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere forventer at du reagerer på uønskede hendelser og avvik som har inntruffet. De forventer at du fjerner årsakene til hendelsene, samt at du lærer av de.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

Fyll ut feltene under og bestill en demonstrasjon av EQS. Demonstrasjonen skjer over nett via Teams.

   

  Et robust avvikssystem som er enkelt å ta i bruk

  EQS Workflow avvikssystem er enkelt å ta i bruk. En vanlig bruker av programvaren skal kunne registrere en avviksmelding helt uten opplæring. Fra åpningsmenyen i EQS er det bare ett klikk før brukeren er inne på et selvforklarende skjema. Avviksskjema og -behandling i EQS tilpasses virksomhetens og brukernes egne behov og forutsetninger. Mange av våre kunder rapporterer derfor om økt aktivitet i melding av avvik, oppfølging og tiltak etter at EQS er tatt i bruk som verktøy. EQS bidrar til økt fokus på kvalitet, HMS og internkontroll da ansvar blir synliggjort, og sjansen for at ting blir gjort riktig første gang øker.

  Registrer avvik og hendelser hvor som helst

  Med Extends avvikssystem EQS Workflow kan alle i virksomheten registrere avvik, ikke bare de som har arbeidsdagen sin foran en PC. Siden det er enkelt å bruke mobilen til å registrere avvik og hendelser, blir det lettere å få med medarbeidere som ikke jobber på kontor med i arbeidet med HMS og kvalitet. Med mobilen får du opp skjema som er enkle å fylle ut, og du kan lett legge ved et bilde eller annen dokumentasjon til meldinga. Avvikssystemet EQS Workflow lar deg melde avvik og hendelser hvor som helst, uavhengig av om du er på reise eller ute i feltarbeid – innenfor eller utenfor mobildekning (EQS Offline).

  Dynamiske avviksskjema

  Mange ønsker å bruke samme skjema for ulike typer meldinger. EQS Workflow er et avvikssystem som bruker dynamikk i skjema for å gjøre dette mulig. Dynamikken gjør at skjemaet automatisk tilpasser seg brukerens valg under utfylling, og slik forblir relevant uansett hva slags avvik eller hendelse som meldes.

  Avvikssystem med saksgang tilpasset din virksomhet

  For ethvert skjema i EQS Workflow kan den digitale saksgangen enkelt settes opp slik at den støtter naturlig opp under behandlingsprosessen. Dette gjelder alt fra sjekklister og datafangst der meldingene går rett inn i «arkivet», til mer omfattende saksganger med flere behandlingsskjemaer som fordeles automatisk til ulike ansvarlige, med tiltak og krav til lukking, purring og evalueringer i ettertid. Saksgangen kan også gjøres dynamisk slik at arbeidsflyten, og hvilke konkrete aksjoner og tiltak som skal inngå, tilpasser seg automatisk basert på valg som brukeren gjør i behandlingen av meldingen.

  Inkluder eksterne samarbeidspartnere i behandling av avvik og hendelser

  I avvikssystem EQS Workflow er det mulig å inkludere eksterne samarbeidspartnere, som normalt ikke har tilgang til systemet, i behandling av meldinger og risikoer. Dette betyr at du for en spesifikk hendelse kan gi kunden, leverandøren, kontrollorganet osv. oppgaver inne i selve avvikssystemet. I behandlingen av en gitt melding kan du f.eks. la en leverandør selv beskrive og bekrefte gjennomføring av et konkret tiltak, eller la en berørt kunde lukke et gitt avvik. Den eksterne brukeren får imidlertid ikke tilgang til systemet i sin helhet (så det er ikke noen fare for at annen informasjon blir eksponert) og mister den begrensede tilgangen til meldingen når oppgaven er utført. Denne funksjonaliteten er også tilgjengelig i EQS Risikostyring.

  Avvikssystem som gir oversikt og beslutningsstøtte til ledelsen

  Gjennom at alle i organisasjonen kan registrere avvik og hendelser hvor som helst og akkurat når det skjer, vil flere forhold bli registrert og arbeidet med HMS, internkontroll og kvalitet bli bedre. Dette danner et godt grunnlag for å hente ut rapporter og statistikk, som igjen gjør avvikssystemet til et styringsverktøy for ledelsen.

  God internkontroll gir besparelser av tid og penger

  HMS, internkontroll og kvalitet handler om en stadig forbedring av organisasjonens prosesser, noe som gjerne fører til besparelser både i tid og penger. Et avvik eller en hendelse som ikke blir registrert, er også en tapt mulighet til forbedring.

  Noen fordeler med EQS Workflow avvikssystem

  Klikk her for å lese mer om kvalitetssystemet EQS.

  Relaterte saker

  Salmar

  IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet

  IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet var viktige faktorer da Salmar – en av verdens største lakseprodusenter valgte kvalitetssystemet EQS

  Les mer

  Standard mal EQS

  Standard mal EQS

  Les mer

  EQS Brukerforum

  EQS Brukerforum 2022

  EQS Brukerforum 23. og 24. november 2022

  Les mer

  Meld deg på vårt nyhetsbrev   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne