Menu
NOR ENG
Slutt på tilfeldige papirlapper
med hendelser og forslag

Avvik og uønskede hendelser

Unngå å gjenta feil – få bedre internkontroll og kvalitet, spar tid og penger! Det er både kjedelig og tidskrevende å korrigere egne og andres feil. Spesielt dersom samme type feil dukker opp igjen og igjen.

HMS og internkontroll bør først og fremst handle om en stadig forbedring av organisasjonens prosesser. Dine kunder, ansatte og samarbeidspartnere forventer at du reagerer på uønskede hendelser og avvik som har inntruffet. De forventer at du fjerner årsakene til hendelsene, samt at du lærer av de.

Et robust system for avvik som er enkelt å ta i bruk

EQS Avvikssystem er enkelt å ta i bruk. En vanlig bruker av programvaren skal kunne ta det i bruk helt uten opplæring. Fra åpningsmenyen er det bare ett klikk før brukeren er inne på et selvforklarende skjema. Mange av våre kunder har brukere med relativt lav datakompetanse. De rapporterer om økt aktivitet i registeringer av avvik, oppslag og kommentarer etter at EQS er tatt i bruk som verktøy. EQS bidrar til skjerpet bevissthet på kvalitetsarbeid da ansvar blir synliggjort, og sjansen for at ting blir gjort riktig første gang øker.

Registrer avvik og hendelser hvor som helst

Med EQS Avvikssystem kan alle yrkesgrupper registrere avvik, ikke bare de som har jobben sin foran en datamaskinen. Med EQS Offline kan de ansatte via mobile enheter foreta registreringer av hendelser hvor som helst, uavhengig av om de er på reise eller ute i feltarbeid – innenfor eller utenfor mobildekning.

Oversikt og beslutningsstøtte til ledelsen

Gjennom at alle i organisasjonen kan registrere avvik og hendelser hvor som helst og akkurat når det skjer, vil flere forhold bli registrert og kvalitetsarbeidet bli bedre. Dette danner et godt grunnlag for å hente ut rapporter og statistikk på, som igjen gjør avvikssystemet til et styringsverktøy for ledelsen.

God internkontroll gir besparelser av tid og penger

HMS og internkontroll handler om en stadig forbedring av organisasjonens prosesser, noe som gjerne fører til besparelser både i tid og penger. Et avvik eller en hendelse som ikke blir registrert, er også en tapt mulighet til forbedring.

Brukeren velger selv språk

Flere og flere arbeidsplasser har arbeidstakere fra flere nasjonaliteter. I EQS velger brukeren selv språk. Det betyr at flere kan ta del i organisasjonens kvalitetssystem. EQS er flerspråklig i hele systemets grensesnitt, det krever imidlertid modulen EQS Language.

Lett å utvide til et helhetlig kvalitetssystem

EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system.  Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

Bestill demo

 

Mobiltelefon med EQSEQS Offline

Registrering hvor som helst, når som helst.

EQS Dynamic

Dynamisk skjema med felt som tilpasses svar

Ordsky med navn på EQS-skjema

Se at EQS Workflow er nyttig til mye mer enn avvik og forbedringer.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem