Om Extend

Extend AS er eier og utvikler av programvaren Extend Quality System – EQS.

Extend AS ble etablert som programvareselskap i 1996, og utvikler og selger webløsninger til både offentlig og privat sektor. Selskapet har kontor på Pirsenteret i Trondheim, og har per dags dato 10 ansatte. Halvparten jobber med support og utvikling av programvaren, resten med markedsføring, salg og rådgivningstjenester omkring produktet.

EQS er et helhetlig fagverktøy for virksomhetsstyring, som bidrar til å hjelpe kundene til økt effektivitet og kvalitet på det arbeidet som utføres, til lavest mulig kostnader. Systemet er bygd på ISO-standarder, og støtter sertifisering og akkreditering. Verktøyet har idag ca. 60.000 brukere.

Extend samarbeider med flere solide partnere innen kvalitet, HMS og prosessforbedring. Slik kan vi tilby våre kunder gode og oppdaterte rådgivningstjenester som støtte rundt EQS. I partnernettverket vårt finner du bl.a. Teknologisk Institutt.

Extend AS har ressurssterke eiere, med relevant industriell kompetanse. Med en leveranse av EQS fra Extend kan du som kunde føle deg trygg på utvikling og support av produktet i framtida.

Se Sellihca-sertifikat

Firmafaktarapport