Menu
NOR ENG

Kurskalender for 1. halvår 2020

Dette er primært kurs for eksisterende kunder*. Alle kursene avholdes i Extends lokaler i Trondheim. Det er også mulig å avholde bedriftsinterne kurs i kundens lokaler eller workshops med skreddersydd innhold.

Kurs Januar Februar Mars April Mai Juni Juli
Toppadmin. 14./15. 4./5. 17./18. 21./22. 12./13. 9./10. 7./8.
Enhetsadmin. 21. 11. 24. 28. 26. 16. 14.
EQS Public Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale
EQS Workflow 23. 13. 26. 30. 28. 18. 16.
Andre kurs, ta kontakt Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale

Frist for påmelding er 14 dager før kursdato. Extend AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs hvis antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Pris pr dag er kr 4.500,- eks mva. Hvis det er flere deltagere fra samme virksomhet, vil deltager nummer to på samme kurs få 15 % rabatt på kursprisen.

Påmelding til kurs merkes med navn på deltaker, kurstittel og dato. Meld deg på her.

Vi tilbyr følgende kurs:

EQS Toppadministrator

Grunnopplæring for nye EQS-administratorer som skal overta ansvaret for en eksisterende EQS, eller for EQS-administratorer som har behov for å friske opp gammel kunnskap. Vi går gjennom oppsett av EQS, funksjoner for dokumenter og dokumentstyring. Oppsett av meldinger og meldingsstyring. Meldingsoversikten og filter. Prosesskart og visualisering av prosesser.

EQS Enhetsadministrator

Dette kurset er beregnet på oppnevnte Enhetsadministratorer, og tar for seg de administratorfunksjonene som er tilgjengelige for denne gruppen. En del av tiden brukes på publisering og dokumentstyring, samt praktisk problemløsning. Vi bruker også litt tid på å diskutere temaer rundt opplæring av vanlige brukere.

Kompetanseoversikt – EQS Competence

Dette kurset er for toppadministratorer hos kunder som har kjøpt modulen. I kurset gjennomgår vi oppsett for kompetansemodulen som f.eks registrering og godkjenning av kompetanse. Vi bruker en del tid på hvordan man definerer hvilke kurs og hvilken kompetanse brukerne skal kunne registrere, arbeidsflyt samt det å hente ut ønskede statistikker.

Dokumentattributter – EQS Project

Dette kurset er for toppadministratorer hos kunder som har kjøpt modulen. I kurset gjennomgår vi hvordan vi oppretter og bruker egendefinerte dokumentattributter. Vi lager også dokumentlister og ser hvordan disse kan brukes i dokumenter for å gi bedre oversikt over dokumenter. Vi vil også diskutere mulighetene generelt som oppstår med bruk av EQS Project.

Publisering til andre kilder – EQS Public

Dette kurset er for toppadministratorer hos kunder som har kjøpt modulen og ønsker å lære hvordan EQS-dokumenter kan benyttes i andre sammenhenger, slik som på internett, intranett, eller for forsendelse til myndigheter og sertifiseringsorgan. I kurset gjennomgår vi hvordan vi klargjør dokumenter for eksport, setter opp hvilke dokumenter som skal gjøres tilgjengelige samt eksporterer dokumenter fra EQS.

Skjema og rapporter/statistikk – EQS Workflow

Dette er et kurs for toppadministratorer som tar for seg bygging av skjema, etablering av arbeidsflyt samt oppsett av rapporter/filter i meldingsoversikten. Primært er dette beregnet på erfarne deltakere, slik at hovedtyngden vil ligge på rapportering.

Målstyring (BMS) i EQS

Dette er et kurs for kunder som ønsker å benytte EQS til balansert målstyring (BMS). I EQS lages styringskort og rapporter basert på disse, og man kan følge måloppnåelsen også for ikke-økonomiske mål. I pakken inngår mal-skjema, som tilpasses til organisasjonens eget bruk.

Risikostyring i EQS

Dette er et kurs for kunder som skal ta i bruk risikomodulen i EQS. I kurset tilpasses skjemaet for organisasjonens behov, og beste praksis for arbeid med risikovurderinger gjennomgåes.

* Ved anskaffelse av EQS foregår toppadmin.-opplæringen vanligvis hos kunden og innholdet er tilpasset den enkelte virksomhet.

Kurssituasjon ved pc

Extend tilbyr ulike kurs i egne lokaler i Trondheim, workshops med skreddersydd innhold og bedriftsinterne kurs i kundens lokaler. Ta kontakt med oss for spesielle tilbud.

 

Påmelding nyhetsbrev
Bestill demo av EQS kvalitetssystem