Menu
NOR ENG

Bedre oversikt gjennom dokumentattributter

Hensikten med dokumentattributter er å kunne merke dokumenter med spesifikke tekster eller verdier som seinere kan brukes til å søke opp dokumenter.

Slik kan man ha flere «merkelapper» på dokumentene for å knytte de mot for eksempel prosjektnummer, kunder, saksbehandlere, leverandører og sertifikatnummer. I tillegg har alle dokumenter i EQS et antall faste attributtverdier. Dette er blant annet informasjon om dokumentet, revisjon og versjon. Attributtene brukes til å lage egendefinerte dokumentlister og ved søk.

Modulen EQS Project er utviklet for å bidra til bedre flyt av prosjektrelaterte dokumenter. Det er mulig å arkivere prosjektdokumenter i et eget prosjektarkiv og å definere dokumentflyt og kontroll relatert til prosjekter. Man vil finne igjen definerte attributter og systemattributter ved å se på informasjonsbildet for hvert enkelt dokument.

Blokk med post it lapper i forskjellige farger

Hensikten med dokumentattributter er å kunne merke dokumenter slik at det for eksempel blir lett å søke opp dokumenter som hører til et bestemt prosjekt.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne