Menu
NOR ENG
Oppstarten handlet om å
utnytte webteknologien

Mer enn 20 år med webteknologi

Extend AS ble startet i 1996. På det tidspunkt var webteknologien i sin barndom.

Undertegnede hadde jobbet med internasjonalt orientert IT-Industri gjennom mange år og syntes dette så spennende ut. Beslutningen ble tatt om å starte virksomheten med basis i å utnytte webteknologi. Det viste seg at svært få kunne noe om webteknologi på det tidspunktet. Vi måtte ansette og utvikle unge mennesker med brennende interesse for dette nye området.

St Olavs Hospital ble pilotkunde

De første 2-3 årene arbeidet vi mye med utvikling og leveranser av hjemmesider og portaler for kommuner. Etter hvert dreide oppmerksomheten seg mot utvikling av et fagsystem for kvalitetsstyring, i første omgang for styrende dokumenter og prosedyrer i sykehus. Pilotkunden ble RiT, nåværende St. Olavs Hospital.

Mange ulike anvendelsesområder

Siden den gang er EQS (Extend Quality System) blitt kontinuerlig videreutviklet og dekker i dag mange anvendelsesområder som styrings- og kvalitetssystem. EQS er blitt et kraftig verktøy for avviks- og forbedringsarbeid, for risikostyring og for kompetansestyring, og hvert år lanserer vi mange nyheter.

180.000 brukere i ulike bransjer

Vi har utviklet en robust og fleksibel utviklingsplattform som også er tilpasset behovene vi ser fremover i tid. EQS har i dag ca. 180 000 brukere fordelt på kunder innen helsesektoren, havbruk, kommuner, industri, handel – og entreprenørvirksomhet. Ved bruk av moderne verktøy er vi alltid i stand til å gi våre kunder en bakover-kompatibilitet. Det vil si at nye funksjoner som utvikles, også blir tilgjengelig for alle etablerte kunder. Gode muligheter for integrasjon med andre systemer er også en del av vårt trygghetsløfte.

Et fleksibelt kvalitetssystem som forenkler, forbedrer og gir økt lønnsomhet

EQS er nå flerspråklig gjennom hele systemet. Foreløpig er det fire språk som er integrert, og etter hvert som internasjonalt orienterte kunder etterspør nye språk, vil det komme langt flere.Vi leverer et fleksibelt kvalitetsystem som bidrar til å forenkle og forbedre hverdagen til våre kunder. Vi har også lansert flere nyheter som gjør det enklere for kunden å samhandle med hele sin verdikjede. EQS skaper økt lønnsomhet.

 

Bestill demo

Extends personvernerklæring

Påmelding nyhetsbrev

* indicates requiredExtends personvernerklæring


Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne