NOR ENG

Oppstarten handlet om å
utnytte webteknologien

Mer enn 20 år med kvalitetssystemer via web

Extend AS ble startet i 1996. På det tidspunkt var webteknologien i sin barndom.

Grunntanken var å gjøre systemet lett tilgjengelige for alle ansatte i en virksomhet, enten de jobbet i administrasjon eller ute i felten. Det viste seg at svært få kunne noe om webteknologi på det tidspunktet. Vi måtte ansette og utvikle unge mennesker med brennende interesse for dette nye området.

St Olavs Hospital ble pilotkunde

De første 2-3 årene arbeidet vi mye med utvikling og leveranser av hjemmesider og portaler for kommuner. Etter hvert dreide oppmerksomheten seg mot utvikling av et fagsystem for kvalitetsstyring, i første omgang for styrende dokumenter og prosedyrer i sykehus. Pilotkunden ble RiT, nåværende St. Olavs Hospital. St. Olavs Hospital sammen med Helse Midt-Norge er i dag en stor og viktig kunde i vårt system.

Mange ulike anvendelsesområder

Siden den gang er EQS (Extend Quality System) blitt kontinuerlig videreutviklet og dekker i dag mange anvendelsesområder som styrings- og kvalitetssystem. EQS er blitt et kraftig verktøy for avviks- og forbedringsarbeid, for risikostyring og for kompetansestyring, og hvert år lanserer vi mange nyheter.

180.000 brukere i ulike bransjer

Vi har utviklet en robust og fleksibel utviklingsplattform som også er tilpasset behovene vi ser fremover i tid. EQS har i dag ca. 180 000 brukere fordelt på kunder innen helsesektoren, havbruk, kommuner, industri, handel – og entreprenørvirksomhet. Ved bruk av moderne verktøy er vi alltid i stand til å gi våre kunder en bakover-kompatibilitet. Det vil si at nye funksjoner som utvikles, også blir tilgjengelig for alle etablerte kunder. Gode muligheter for integrasjon med andre systemer er også en del av det vi tilbyr.

Et fleksibelt kvalitetssystem som forenkler, forbedrer og gir økt lønnsomhet

EQS er nå tilgjengelig på flere språk og leveres til kunder i flere land. Vi leverer et fleksibelt kvalitetsystem som bidrar til å forenkle og forbedre hverdagen til våre kunder. Vi har også funksjonalitet som gjør det enklere for kunden å samhandle med hele sin verdikjede. EQS skaper økt lønnsomhet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne