Menu
NOR ENG
Oversikt over
planlagte aktiviteter

Aktivitetsplanlegging

De aller fleste virksomheter, bedrifter, skoler eller avdelinger lager sin egen plan med aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året. Det er ikke alltid like enkelt å ha oversikt over alt som skal skje og hvem som har ansvar for de ulike aktivitetene og alle oppgavene som skal gjennomføres. Modulen EQS Activity Planner gir deg oversikt over planlagte aktiviteter som finnes i egen organisasjon.

Med aktivitetsplanleggeren vil en kunne opprette aktiviteter i flere nivå, og med et visualiseringsverktøy i form av et «årshjul» vil det bli mye enklere å få oversikt. Det er også mulig å visualisere aktivitetene som en tabell. Aktivitetsplanleggeren er først og fremst tenkt brukt for virksomhetens viktigste aktiviteter; for eksempel milepæler, sentrale møter og frister. En aktivitet i EQS har alltid en ansvarlig, men hver aktivitet kan bestå av mange oppgaver hvor det er forskjellige personer som har ansvar for å utføre og kvittere ut at de har gjennomført.

Noen egenskaper med en aktivitet

En aktivitet kan være periodisk, kan relateres til for eksempel dokumenter og skjema, kan eksporteres til kalender, kan knyttes mot enhet, gruppe eller yrkesgruppe, kan bestå av andre aktiviteter og kan bestå av flere delaktiviteter. En delaktivitet kan for eksempel være en sjekkliste. Alle som er medlemmer kan kvittere for utførte oppgaver.

Du tilpasser visningen

Hvordan årshjulet vises, bestemmer du selv. Du bestemmer om du ønsker å se det som et tradisjonelt årshjul eller i tabellform, hvor mange kategorier du vil se samtidig og om du ønsker måneds- eller ukesvisning. Du kan også filtrere aktiviteter og kun se de hvor du er eier, medlem eller ansvarlig.

Bestill demo

Aktivitetsplanlegger_presentasjon som årshjul

EQS Activity Planner kan vises som et tradisjonelt årshjul eller i tabellformat

Aktivitetsplanlegger_presentasjon som tabell

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne