NOR ENG

Risikoanalyse / Risikovurdering -
identifiser dine risikoer og sett inn forebyggende tiltak

Få oversikt og minimer dine risikoer med risikostyring i EQS

Forenkle risikoanalyse / risikovurdering og få kontroll på virksomhetens risikoer med risikostyring i EQS.

Risikoanalyse, risikomatrise
Det stilles større og større krav til bedrifter. Økt globalisering, forventninger hos kunder og leverandører, mer teknologi og flere regler gjør det viktigere enn noen gang for en ledelse å kjenne hele risikobildet for sin virksomhet. Generelt sett har bedrifter et høyere risikonivå enn de tror. Det å fatte feil beslutninger som fører til at bedriften ikke når sine mål kan være skjebnesvangert for hele virksomheten.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

Fyll ut feltene under og bestill en demonstrasjon av EQS. Demonstrasjonen skjer over nett via Teams.
  Extends personvernerklæring

  Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

   

  Risikovurdering ihht. ISO 31000

  Med risikostyring i EQS kan man identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvensen av de og utarbeide tiltak for å begrense risiko. Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres. Risikoanalyse i EQS støtter ISO 31000 og de fleste standarder i henhold til myndighetskrav for risikostyring.

  Grunnlag for god risikostyring

  Gjennom at alle i organisasjonen kan bidra hvor som helst, når som helst og akkurat når det skjer, vil flere forhold bli registrert og kvalitetsarbeidet bli bedre. Dette danner et godt grunnlag for å hente ut rapporter og statistikk på, som igjen gjør systemet til et styringsverktøy for ledelsen. Risikoanalyse i EQS bidrar til økt fokus på tiltak og løsninger, samt synliggjør risikoer som danner grunnlaget for riktige risikovurderinger.

  Få hjelp til måloppnåelse gjennom effektiv risikovurdering

  Risikostyring angår alle i organisasjonen. Alle ansatte kan være med på å identifisere risikoelementer og bidra til å redusere risikoen for at disse blir til avvik eller ulykker. Da må målene være godt kjent, og det må være enkelt å medvirke til risikoreduserende tiltak, på alle plan.
  Risikovurdering, risikomatrise

  Høyere verdiskapning og lavere kostnader med god risikoanalyse

  Mange virksomheter kan spare kostnader, øke produksjonen og unngå ulykker som følge av systematisk arbeid med bl.a. sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. En god risikoanalyse styrker bunnlinjen, og det handler ikke bare om å kartlegge trusler, men også om å få oversikt over hvilket potensial man ikke utnytter (muligheter/positive risikoer). En risikoanalyse med fokus på muligheter for virksomheten, hvor usikkerheten kan påvirke positivt og dermed skape muligheter for bedriften.

  Risikoanalyse gir beslutningsstøtte til ledelsen

  Risikovurdering i EQS lar deg systematisk identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvenser og utarbeide tiltak for å begrense risiko. Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres.

  Lett å utvide til et helhetlig styrings- og kvalitetssystem

  EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig kvalitetssystem.

  Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

  Få tilsendt vårt EQS Whitepaper for Risikostyring

  Fyll ut feltene under og få tilsendt vårt white paper for risikostyring.
   Noen fordeler med risikostyring, risikoanalyser og risikovurderinger i EQS:

    

   Forskrift om risikostyring og internkontroll – Finanstilsynet

   Forskrift om risikostyring og internkontroll – Lovdata

   Klikk her for mer informasjon om EQS kvalitetssystem

   Relaterte saker

   Kundeansvarlig prosjektleder

   Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

   Les mer

   Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

   Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

   Les mer

   EQS Varslingsdatabase

   Har din virksomhet etablert en god varslingskanal? EQS Varslingsdatabase er en ny tjeneste fra Extend.

   Les mer

   Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne