Menu
NOR ENG
Mer kunnskap om EQS,
bedre utnyttelse av systemet

Kurs og opplæring – en viktig del av en bedrifts utvikling og kvalitetssikring

Kursing og opplæring er viktig i forbindelse med innføring av et nytt system og ny programvare. Det er et viktig verktøy for å øke og vedlikeholde virksomhetens kompetanse.

Opplæring og kompetanse er også sentralt i alt HMS arbeid og i styring av risiko. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring av ansatte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø (§ 3-1), noe som bl.a. innebærer:
• Kvalitetstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015
• Interne revisjoner- metode og gjennomføring
• Risikokartlegging- metode og gjennomføring
• Sikker atferd og god HMS kultur
• HMS for ledere
• Kvalitetsledelse og ”Lean thinking”
• Miljøledelse i egen bedrift og krav til en miljøsertifisering

EQS kurstilbud – vår erfaring og kompetanse, din sikkerhet

Vårt kurstilbud er rettet mot våre produkter innen kvalitets- og styringssystem, avvikshåndtering, dokumentstyring, risikovurdering og andre EQS moduler. Kursene holdes av svært engasjerte og kompetente medarbeidere med høy faglig og teknisk bakgrunn. I vår stab har vi svært dyktige og erfarne konsulenter som kan gi råd og veiledning i hvordan EQS og systemets moduler kan løse konkrete utfordringer i din virksomhet. Vi tilbyr også teknisk bistand og rådgivning.
For kursoversikt og påmelding, se vår kurskalender.

Over 100 kurstitler fra KIWA Teknologisk Institutt

Gjennom en av våre samarbeidspartnere, KIWA Teknologisk Institutt, kan vi tilby våre kunder over 100 kurs fordelt på en rekke fagområder som f.eks HMS, miljøledelse, risiko og sikkerhet, kvalitet, Lean og forbedring. For komplett oversikt alle kurs som KIWA Teknologisk Institutt tilbyr, se alle kurstitler her.

Bilde av kalender hvor EQS kurs er avmerket

 

Se kurskalenderen for aktuelle kurs.

 

Påmelding nyhetsbrev
Bestill demo av EQS kvalitetssystem