NOR ENG

Få mer kunnskap om EQS,
og bedre utnyttelse av kvalitetssystemet

Kurs og opplæring – en viktig del av en bedrifts utvikling og kvalitetssikring

Kursing og opplæring er viktig i forbindelse med innføring av et nytt system og ny programvare. Det er et viktig verktøy for å øke og vedlikeholde virksomhetens kompetanse.

EQS kurstilbud – vår erfaring og kompetanse, din sikkerhet

Vårt kurstilbud er rettet mot våre produkter innen kvalitets- og styringssystem, avviksbehandling / avvikshåndtering, dokumentstyring, risikostyring / risikovurdering og andre EQS moduler. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs som kan skreddersys i samarbeid med kunden.

Opplæring for administratorer/superbrukere i EQS

Kurs for Toppadministrator (superbrukere) i EQS tilbys i standardform og er tilpasset programvarens moduler. Systemkursene (EQS Toppadministrator) kjøres som regel i oppstartsfasen når en kunde starter opp med EQS, men kursene kjøres også jevnlig online og tilbys for nyansatte dersom det skulle være behov for det. Kursene holdes av svært engasjerte og kompetente medarbeidere med høy faglig og teknisk bakgrunn. I vår stab har vi svært dyktige og erfarne konsulenter som kan gi råd og veiledning i hvordan EQS og systemets moduler kan løse konkrete utfordringer i din virksomhet.

Teknisk bistand, rådgivning og konsulentbistand

Vi tilbyr også teknisk bistand, rådgivning og konsulentbistand om kunde har behov for eller ønsker dette. Et godt kvalitetssystem skal sikre god styring og kontroll. Kvalitetssystemet bør inneholde dokumenterte prosesser, prosedyrer og rutiner. Når ansatte er kjent med rutiner og ansvarsforhold i virksomheten, bidrar det til gode vaner og færre feil i de verdiskapende prosessene og dermed reduserte kostnader for bedriften.

Kunder setter større og større krav til en bedrifts produkter og tjenester, og ofte vil du kunne erfare at det stilles krav til at virksomheten har et kvalitetssystem. For å sikre god kundetilfredshet er det essensielt med en gode leveranser til kundene, gjennom god kvalitetsledelse. Det bør derfor arbeides systematisk med kvalitet, og da er det nødvendig med et godt velfungerende kvalitetssystem. Men kanskje er det lettere sagt enn gjort, jobben med å få på plass et godt kvalitetssystem. Mange føler at de ikke får det helt til, f.eks. at systemet blir for komplisert, at man lager for mye dokumentasjon og det hele kanskje blir litt tungvint. I Extend har vi i alle fall mange års erfaring med å implementere, forenkle og effektivisere ISO-baserte kvalitets- og styringssystemer.

 
Klikk her for å komme til vår kursoversikt og kurskalender

Relaterte saker

Trenger du en kvalitetsvikar?

Har du en kvalitetsansvarlig som har sluttet, er i permisjon, på langtidsferie eller opptatt med andre prosjekter? Lei en av våre konsulenter til å fylle rollen som toppadministrator for en periode. Unngå på den måten at kvalitetsarbeidet stopper opp, og sørg heller for at dere opprettholder kvalitet i leveransene og effektivitet i prosessene. Behov for […]

Les mer

Vi trenger enda flere systemutviklere

Vi er inne i en periode med sterk omsetningsvekst, vi har solide resultater og består av en fantastisk gjeng med ansatte!

Les mer

EQS 9.0

EQS – Versjon 9.0 er her!

Endelig er EQS versjon 9.0 tilgjengelig.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne