NOR ENG

Oversikt og kontroll på
kompetanse og sertifikater

Oversikt og kontroll over kompetansen i virksomheten med kompetansestyring

Med kompetansestyring i EQS får du varsling når gyldigheten på virksomhetskritiske sertifikater er i ferd med å løpe ut. Du kan hente ut rapporter både på kompetanse og dokumenter med implementeringsstøtte for ansatte eller på avdelingsnivå. Du kan sikre deg om at ansatte har forstått viktige dokumenter og har nødvendige kompetanser.

Kompetansemodulen (EQS Competence) i EQS er en del av et helhetlig kvalitetssystem for blant annet avviksbehandling, dokument- og risikostyring.

Varsling på kompetanse som går ut på dato

I EQS kan du registrere kompetanse, hente ut rapporter på kompetanse og behov for kompetanse. Du kan få varsling på kompetanse som er i ferd med å gå ut på dato, og det er spesielt aktuelt der en har sertifikater med begrenset varighet. Kompetansemodulen i EQS er først og fremst tenkt brukt for virksomhetsspesifikk opplæring. Det kan være eksterne godkjenninger og sertifikater som virksomheten og ansatte trenger for å kunne utføre bestemt(e) arbeid/oppdrag. Eller det kan være behov som er knyttet til ulike former for intern opplæring eller knyttet til bestemte arbeidsaktiviteter.

Rapportering som gir oversikt på kompetanse

Kompetansemodulen i EQS inneholder et rapporteringsverktøy som bl.a. gir oversikt over alle brukere med en gitt kompetanse og oversikt over brukere som mangler opplæring. Oversikt over kompetanse vil kunne hentes ut for en avdeling, en gruppe eller kombinasjoner av dette. På samme måte kan en hente ut oversikt over hvor påkrevd opplæring mangler.

Kompetansetabell, kompentasestyring

Aldri mer virksomhetskritiske sertifikater som har utgått på dato.

 

Kompetansetabell, kompentasestyring

Kompetansetabell med oversikt over kompetanser og dokumenter med implementeringsstøtte for en avdeling.

Kompetansestyring med mulighet for tester

Noen ganger trenger du å være sikker på at virkosmhetens viktigste prosedyrer, rutiner, mål og policy er lest og forstått. For å teste forståelse av dokumenter finnes det muligheter i EQS for å lage spørsmål av typen flervalg – multiple choice, som er knyttet til hvert dokument. Virksomheten kan dermed lage interne tester for å teste forståelsen av de ulike dokumentene. Du bestemmer spørsmålene og svaralternativene, samt hvor mange spørsmål som må besvares riktig for at testen skal regnes som bestått. Se mer om EQS Implementation.

Det finnes også muligheter for tester på kompetanse i EQS. Dvs. at for å registrere en kompetanse så må en først bestå en test. Kompetansetestene bygges opp på samme måte som tester for implementeringsstøtte. En kan selv angi hvor mange spørsmål en ønsker og hvor mange spørsmål en bruker må ha riktig for at kompetansen skal bli registrert.

Kompetansetabell, kompentasestyring

Registrering av kompetanse med test.

Et helhetlig kvalitetssystem

EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system. Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din virksomhet du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

White paper for kompetansestyring

Fyll ut feltene under og få tilsendt vårt white paper for kompetansestyring.
   
  Klikk her for mer informasjon om EQS kvalitetssystem

  Bestill demo av EQS kvalitetssystem
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

   Relaterte saker

   EQS malpakker

   EQS malpakker – nå med oppdatert malpakke på GDPR.

   Les mer

   Kundeansvarlig prosjektleder

   Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

   Les mer

   Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

   Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

   Les mer

   Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne