NOR ENG

Lagre i skyen
eller lokal drift?

Drift av styrings- og kvalitetssystemet EQS

Extend tilbyr ulike driftsmodeller for EQS. De fleste av våre kunder velger en skyløsning der Extend står for infrastruktur, drift og oppgradering til nye versjoner av EQS («Software as a service»), men det er også mulig å ha lokal installasjon der man tar seg av drift og oppgraderinger selv.

Extend har solid kompetanse og lang erfaring med drift av kvalitetssystemet EQS. Vi leier infrastruktur av ITsjefen AS som har sine datasentre i Trondheimsområdet (www.itsjefen.no).

EQS som skytjeneste eller lokalt installert hos dere? Du bestemmer!

EQS kvalitetssystem kan settes opp med manuell pålogging eller med brukerautentisering via Single Sign-on (SSO). SSO er tilgjengelig med driftsalternativene «Kundeserver PLUSS» og «Egen virtuell server» ved hjelp av ADFS eller Azure, og i tillegg med AD ved installasjon i eget lokalt nettverk.

Alle kunder settes opp med egen separat testdatabase i tillegg til en EQS produksjonsdatabase.

Drift av EQS – Kundeserver

Dette alternativet passer for best for små virksomheter med få spesielle krav. Kundeserver er en felles server, der mange kunder deler på de samme ressursene. Alle kunder på kundeserver blir oppgradert samtidig.

Drift av EQS – Kundeserver PLUSS

«Kundeserver PLUSS» er et tilbud til våre kunder som vil ha flere muligheter enn det «Kundeserver» gir, men mindre muligheter og fleksibilitet enn å ha en egen virtuell server. Dette er primært tiltenkt kunder som er for store til å være på kundeserver eller kunder som ønsker «single sign-on» vha. ADFS eller Azure AD.

Drift av EQS – Egen virtuell server

Dette alternativet er aktuelt for større kunder, eller kunder som ønsker funksjonalitet som ikke støttes for «Kundeserver» eller «Kundeserver PLUSS».

Drift av EQS – Lokal installasjon

Dette alternativet medfører at kunde selv har EQS installert i eget driftsmiljø eller hos egen driftspartner. Her er det kunden selv som har ansvar for driften av EQS.

Flytting av innhold fra annen løsning

Ved overgang til EQS fra andre systemer kan det være hensiktsmessig å be Extend om bistand til å overføre innhold (dokumenter og meldinger). Flytting av innhold fra en annen løsning må avklares spesifikt for hver kunde, og det vil kreve et samarbeid med leverandøren av det andre systemet også.

 
Klikk her for mer informasjon om EQS kvalitetssystem

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

    Bestill demo
      Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne