Menu
NOR ENG

Rådgiving og konsulentbistand

Tjenester fra Extend

EQS er «hyllevare», og leveringstiden er derfor kort. Opplæring av kundens superbrukere kan starte umiddelbart etter avtaleinngåelse. Kurs for toppadministrator tar for seg oppsett av enheter, brukere og dokumentstruktur, samt opplæring i dokumentinnleggelse, skjemautforming og saksgang.
Kursets innhold og omfang tilpasses kundens organisasjon og fremdriftsønsker. I tillegg tilbys standardkurs/repetisjonskurs i Extends lokaler i Trondheim, se Kurskalender.

Workshops og timebasert arbeid

Vi tilbyr også rene rådgiving- og konsulenttjenester i form av workshops og timebasert arbeid.

 • Rådgiving i forhold til dokumentstruktur og innhold
 • Utforming av skjema, evt. med formler, indikatorer og dynamikk
 • Balansert målstyring – skjema, målformulering og beste praksis i bruk
 • EQS Risk – tilpasning av skjema og beste praksis i bruk
 • Meldingsoversikten – lage filter, dele og bruke i dokument
 • Enhetens meny – prosesskart og menyer
 • EQS Project – dokumentattributter og dokumentlister
 • EQS Public – eksport til internett, intranett eller andre format
 • EQS Implementation – komme i gang med implementeringsstøtte
 • Dokumentinnlegging – bistand, masseimport, «dokumentvask»
 • «Årlig service» – gjennomgang av egen EQS. Forslag til forbedringer, introduksjon til ny funksjonalitet og nye muligheter

Bestill demo
 

Påmelding nyhetsbrev
Bestill demo av EQS kvalitetssystem