NOR ENG

Komplett kvalitetssystem -
modulbasert, enkelt og fleksibelt

EQS kvalitetssystem er en helhetlig løsning for kvalitets- og virksomhetsstyring som passer for alle typer virksomheter.

Extend Quality System (EQS) er et ledelsesverktøy som bidrar til bedre oversikt, økt produktivitet og effektivitet, reduserte kostnader, bedre kvalitet, sikkerhet og mer fornøyde ansatte og kunder.

Modulært og helhetlig

Programvaren er bygd opp av moduler som kan settes sammen etter virksomhetens behov. De fleste ønsker et helhetlig kvalitetssystem som består av de fleste modulene, men noen kan f.eks. kun være interessert i et dokumentstyringssystem eller et avvikssystem. Fleksibiliteten i systemet gjør at du/din virksomhet kan sette sammen modulene helt etter eget behov, for brukerne vil det uansett oppleves som ett helhetlig system.

Les mer om de ulike modulene i EQS kvalitetssystem:

EQS Content

Effektiv, enkel og sikker dokumentstyring med mulighet for visualisering av prosesser og menyer, samt bruk av "BPMN" (Business Process Model and Notation)

EQS Workflow

Hendelses- og avvikssystem med dynamikk og tilpasset saksgang.

EQS Risk

Løpende oversikt over risikosituasjonen.

EQS Competence

Oversikt og kontroll over kompetansen i virksomheten.

EQS Public

Gjør EQS-innhold tilgjengelig utenfor EQS.

EQS Implementation

Gir trygghet for at prosedyrer er forstått.

EQS Dashboard

Rask oversikt over nøkkeltall i virksomheten.

EQS Offline

Gir medarbeiderne mulighet til å registrere f.eks. avvik og sjekklister utenfor dekning.

EQS Activity Planner

Gir oversikt over planlagte aktiviteter.

eqs-integration

EQS Integration

EQS tilbyr mange ulike typer integrasjoner.

EQS Compliance

Gir oversikt over hvordan virksomheten ligger an i forhold til krav.

«Det var viktig for oss å finne et system som er fleksibelt og enkelt å bruke for alle i hele organisasjonen.»

Alf Jostein Skjærvik, samfunnskontakt i SalMar

I EQS velger brukeren språk selv

Programvaren/kvalitetssystemet leveres med norsk eller engelsk som standard valgbare språk. I tillegg kan løsningen leveres med språkpakke for svensk, dansk eller spansk. Dette gjelder tekster i brukergrensesnittet slik som menyer, ledetekster til funksjonalitet, dialogbokser, hjelpetekster til verktøyknapper, brukerveiledninger og lignende.

Brukeren velger og lagrer enkelt sitt valgte språk på egen brukerprofil.

Tilpasses ditt behov

Fleksibiliteten i programvaren medfører at EQS kan tilpasses alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Kvalitetssystemet kan også lett tilpasses nye organisasjonsstrukturer, endringer i størrelse og ambisjonsnivå. Systemet håndterer et stort antall prosesser, dokumenter, registreringer og brukere.

Spar tid – gjør det enkelt!

Med EQS bruker ikke medarbeidere unødig tid og energi til å lete etter siste gjeldende utgave av et dokument. Korrekt informasjon ligger lett tilgjengelig for oppslag eller bruk, og systemet har også avansert søkemulighet. Via en nettleser har brukere enkel tilgang til aktuelle dokumenter som prosedyrer, manualer, sjekklister, skjema, prosessbeskrivelser, håndbøker, lovverk, risikostyring, avviks- og hendelsesregistrering og lignende – uansett hvor de befinner seg i jobbhverdagen.

 

Klikk her for å lese mer om EQS avvikssystem

Klikk her for mer informasjon om dokumentstyring i EQS

Klikk her for å lese mer om risikostyring i EQS

Kvalitetsstyring – store norske leksikon

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

  Relaterte saker

  Vi vokser og trenger flere dyktige medarbeidere

  Vi er inne i en periode med sterk vekst, har solide resultater og ønsker å utvikle oss videre.

  Les mer

  Vi vokser og trenger derfor flere folk

  Vi er inne i en periode med sterk vekst, har solide resultater og ønsker å utvikle oss videre.

  Les mer

  Salmar

  IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet

  IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet var viktige faktorer da Salmar – en av verdens største lakseprodusenter valgte kvalitetssystemet EQS

  Les mer

  Meld deg på vårt nyhetsbrev   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne