NOR ENG

Komplett kvalitetssystem -
modulbasert, enkelt og fleksibelt

EQS kvalitetssystem er en helhetlig løsning for kvalitets- og virksomhetsstyring som passer for alle typer virksomheter. Med EQS kvalitetsstyringssystem får bedriften hjelp og støtte til styring av virksomhetens drift og oppnåelse av planlagte resultater.

Extend Quality System (EQS) er et ledelsesverktøy som bidrar til bedre oversikt, økt produktivitet og effektivitet, reduserte kostnader, bedre kvalitet, sikkerhet og mer fornøyde ansatte og kunder. Kvalitetssystemet hjelper virksomheten med å forenkle opplæring og sikre at arbeid utføres som planlagt.

Kvalitetsstyring er koordinerte aktiviteter som benyttes til å rettlede og styre en virksomhet med tanke på kvalitet. Alle ansatte i en virksomhet har ansvar for kvalitet i eget arbeid, og ledelsen har ansvar for at bedriften har et fungerende kvalitetssystem, kvalitetskontroll og at det er fokus på kontinuerlig forbedring. Prinsippene for kvalitetsstyring gjelder uansett om virksomheten produserer og leverer fysiske produkter eller tjenester.

Modulært og helhetlig

EQS kvalitetsstyringssystem er bygd opp av moduler som kan settes sammen etter virksomhetens behov. De fleste ønsker et helhetlig kvalitetssystem som består av de fleste modulene, men noen kan f.eks. kun være interessert i et dokumentstyringssystem eller et avvikssystem. Fleksibiliteten i systemet gjør at du/din virksomhet kan sette sammen modulene helt etter eget behov, for brukerne vil det uansett oppleves som ett helhetlig system.

Les mer om de ulike modulene i EQS kvalitetssystem:

EQS Content

Effektiv, enkel og sikker dokumentstyring med mulighet for visualisering av prosesser og menyer, samt bruk av "BPMN" (Business Process Model and Notation)

EQS Workflow

Hendelses- og avvikssystem med dynamikk og tilpasset saksgang.

EQS Risk

Løpende oversikt over risikosituasjonen.

EQS Competence

Oversikt og kontroll over kompetansen i virksomheten.

EQS Public

Gjør EQS-innhold tilgjengelig utenfor EQS.

EQS Implementation

Gir trygghet for at prosedyrer er forstått.

EQS Dashboard

Rask oversikt over nøkkeltall i virksomheten.

EQS Offline

Gir medarbeiderne mulighet til å registrere f.eks. avvik og sjekklister utenfor dekning.

EQS Activity Planner

Gir oversikt over planlagte aktiviteter.

eqs-integration

EQS Integration

EQS tilbyr mange ulike typer integrasjoner.

EQS Compliance

Gir oversikt over hvordan virksomheten ligger an i forhold til krav.

«Det var viktig for oss å finne et system som er fleksibelt og enkelt å bruke for alle i hele organisasjonen.»

Alf Jostein Skjærvik, samfunnskontakt i SalMar

I EQS velger brukeren språk selv

EQS kvalitetssystem leveres med norsk eller engelsk som standard valgbare språk. I tillegg kan løsningen leveres med språkpakke for svensk, dansk eller spansk. Dette gjelder tekster i brukergrensesnittet slik som menyer, ledetekster til funksjonalitet, dialogbokser, hjelpetekster til verktøyknapper, brukerveiledninger og lignende. Brukeren velger og lagrer enkelt sitt valgte språk i EQS på egen brukerprofil.

Tilpasses ditt behov

Fleksibiliteten i programvaren medfører at EQS kvalitetssystem kan tilpasses alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Kvalitetssystemet kan også lett tilpasses nye organisasjonsstrukturer, endringer i størrelse og ambisjonsnivå. Kvalitetstyringssystemet håndterer et stort antall prosesser, dokumenter, registreringer, brukere og er et hjelpemiddel for bedriftens kvalitetskontroll og kvalitetssikring.

Ved å bruke EQS til kvalitetskontroll kan virksomheten få hjelp til å oppdage mulige feil eller feil i en prosess. Dette for å sikre at produktene og tjenestene bedriften gir kundene oppfyller en rekke parametere. Hovedpoenget med kvalitetskontroll er å kunne garantere at produktene og/eller tjenestene oppfyller minimumskvalitetsbetingelser. Ved å ha kvalitetskontroll prosesser i EQS kan virksomheten få hjelp til mer grundig overvåking av operasjonene, mulighet til å oppdage problemer på forhånd og rette disse lettere.

Virksomhetens kvalitetssikringssystem

En virksomhets kvalitetssikring foregår gjennom planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppnå at et produkt eller en tjeneste oppfyller kravene til kvalitet. Det første bedriften må gjøre i forbindelse med kvalitetssikring er å kartlegge hvilke krav som gjelder. Deretter må virksomheten utvikle prosedyrer for å tilfredsstille disse kravene. Når prosedyrene er iverksatt, må bedriften vurdere om man virkelig tilfredsstiller kravene. Hvis man ikke gjør det (at det er avvik), må virksomheten iverksette korrigerende tiltak. I et kvalitetssikringssystem må ledelsesforankring, ansvar og arbeidsoppgaver komme tydelig frem. Det må være prosedyrer som sikrer at bedriften kan avdekke og korrigere avvik. I tillegg bør man sørge for at erfaringer man får blir benyttet til å videreutvikle prosedyrene og evt. nye mål. Et sentralt punkt i kvalitetssikring er med andre ord å ha god kunnskap om produksjonsprosessen og kundepreferanser. Kvalitetssikring er en del av en bedrifts kvalitetsstyring. EQS egner seg godt til både å være virksomhetens kvalitetssikringssystem og kvalitetsstyringssystem.

Spar tid – gjør det enkelt!

Med EQS bruker ikke medarbeidere unødig tid og energi til å lete etter siste gjeldende utgave av et dokument. Korrekt informasjon ligger lett tilgjengelig for oppslag eller bruk, og systemet har også avansert søkemulighet. Via en nettleser har brukere enkel tilgang til aktuelle dokumenter som prosedyrer, manualer, sjekklister, skjema, prosessbeskrivelser, håndbøker, lovverk, risikostyring, avviks- og hendelsesregistrering og lignende – uansett hvor de befinner seg i arbeidshverdagen.

 

Klikk her for å lese mer om EQS avvikssystem

Klikk her for mer informasjon om dokumentstyring i EQS

Klikk her for å lese mer om risikostyring i EQS

Kvalitetsstyring – store norske leksikon

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
  Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

  Relaterte saker

  Kundeansvarlig prosjektleder

  Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

  Les mer

  Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

  Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

  Les mer

  EQS Varslingsdatabase

  Har din virksomhet etablert en god varslingskanal? EQS Varslingsdatabase er en ny tjeneste fra Extend.

  Les mer

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne