NOR ENG

Trygg på at prosedyrer
er lest og forstått

Vær sikker på at prosedyrer er forstått

EQS Implementation gir ledere på ulike nivåer i organisasjonen muligheten til å følge implementering av prosedyrer i virksomheten. Ansatte må kvittere for at de har «lest og forstått» viktige dokumenter og prosedyrer.

Noen ganger er det nok at en medarbeider bekrefter å ha «lest og forstått» et dokument som f.eks. en virksomhetskritisk prosedyre. Andre ganger er det helt nødvendig å vite gjennom en spørsmålstest at en prosedyre faktisk er forstått. Begge deler er mulig i EQS ved å benytte seg av implementeringsstøtte (lesebekreftelse) på dokumenter.

Implementering av prosedyrer med implementeringsstøtte

Implementeringsstøtte (lesebekreftelse) aktiveres pr. dokument og muliggjør dermed at kan du velge hvilke dokument som skal ha lesebekreftelse. Du velger også hvem implementeringsstøtten skal gjelde for, om f.eks. lesebekreftelsen skal gjelde for hele virksomheten eller en eller flere enheter/avdelinger. Med EQS Implementation kan du slå på implementeringsstøtte på dokument for utvalgte grupper av brukere. Det gjør du enten ved å velge enhet, gruppe eller yrkesgruppe som du ønsker skal bekrefte at dokument er «lest og forstått».

 

Eksempel på hvordan man lager en implementeringstest for et dokument i EQS

Eksempel på hvordan man angir implementeringsstøtte og lager en implementeringstest for et dokument i EQS.

Test med spørsmål viser om brukeren har bestått

EQS Implementation modulen har også funksjonalitet for implementeringstest på dokument. En slik test kan du bruke til å forsikre deg om at en ansatt faktisk har «lest og forstått» en prosedyre. Implementeringstesten kan innholde et valgfritt antall spørsmål med et valgfitt antall tilhørende svaralternativer, som er knyttet til en dokumentrevisjon. Dokumentadministrator (den som oppretter og eier dokumentet) bestemmer både spørsmålene, svaralternativene, hvem testen skal gjelde for og hvor mange spørsmål som må besvares riktig for at testen skal regnes som bestått. Det er også mulig å velge om brukerne skal få tilgang til å se fasit når testen er besvart.

 

Eksempel på dokument med implementeringstest

Eksempel på dokument med implementeringsstøtte og implementeringstest.

EQS Implementation og EQS Competence

Implementeringsmodulen i kombinasjon med kompetansemodulen i EQS gir enda flere muligheter i systemet da disse modulene utfyller hverandre. Kompetanseoversikten i EQS kan vise både kompetanser og dokumenter med implementeringsstøtte, slik at du får en kombinert oversikt for kompetanser og dokumenter.

 

Kompetansetabell i EQS Competence

Kompetansetabell i EQS Competence

 
Klikk her for mer informasjon om dokumentstyring i EQS

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
  Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

  Relaterte saker

  EQS malpakker

  EQS malpakker – nå med oppdatert malpakke på GDPR.

  Les mer

  Kundeansvarlig prosjektleder

  Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

  Les mer

  Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

  Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

  Les mer

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne