NOR ENG

Oppstarten handlet om å
utnytte webteknologien

Mer enn 25 år med styrings- og kvalitetssystem via web

Historien til Extend AS starter i 1996 da selskapet ble stiftet. På det tidspunktet var webteknologien fortsatt i sin barndom. Vi har nå holdt det gående i over 25 år med styrings- og kvalitetsystem via web, og vi er «still going strong».

Grunntanken var å gjøre programvaren (EQS) lett tilgjengelige for alle ansatte i en virksomhet, enten de jobbet i administrasjon eller ute i felten. Det viste seg at svært få kunne noe om webteknologi på det tidspunktet. Vi måtte ansette og utvikle unge mennesker med brennende interesse for dette nye området.

Historien til Extend AS – St. Olavs Hospital ble pilotkunde

De første 2-3 årene arbeidet vi mye med utvikling og leveranser av hjemmesider og portaler for kommuner. Etter hvert dreide oppmerksomheten seg mot utvikling av et fagsystem for kvalitetsstyring, i første omgang for styrende dokumenter og prosedyrer i sykehus. Pilotkunden ble RiT, nåværende St. Olavs Hospital. I dag er St. Olavs Hospital sammen med Helse Midt-Norge en stor og viktig kunde som bruker vårt styrings- og kvalitetsystem EQS.

Mange ulike anvendelsesområder

Siden den gang er EQS (Extend Quality System) blitt kontinuerlig videreutviklet og dekker i dag mange anvendelsesområder som styrings- og kvalitetssystem. EQS er blitt et kraftig verktøy for avviks- og forbedringsarbeid, for dokumentstyring, for risikostyring, for kompetansestyring, og hvert år lanseres det mange nyheter og ny funkasjonalitet i programvaren.

Historien til Extend AS fortsetter – mer enn 200.000 brukere i ulike bransjer

Vi har utviklet en robust og fleksibel utviklingsplattform som også er tilpasset behovene vi ser fremover i tid. EQS har i dag mer enn 200.000 brukere fordelt på kunder innen helsesektoren, havbruk, kommuner, industri, handel – og entreprenørvirksomhet. Ved bruk av moderne verktøy er vi alltid i stand til å gi våre kunder en bakover-kompatibilitet. Det vil si at nye funksjoner som utvikles, også blir tilgjengelig for alle etablerte kunder. Gode muligheter for integrasjon med andre systemer er også en del av det vi tilbyr.

Et fleksibelt kvalitetssystem som forenkler, forbedrer og gir økt lønnsomhet

EQS er nå tilgjengelig på flere språk og leveres til kunder i flere land. Vi leverer et fleksibelt kvalitetsystem som bidrar til å forenkle og forbedre hverdagen til våre kunder. Vi har også funksjonalitet som gjør det enklere for kunden å samhandle med hele sin verdikjede. EQS skaper økt lønnsomhet.

Klikk her for mer informasjon om vårt styrings- og kvalitetsystem EQS.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
  Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

  Relaterte saker

  Kundeansvarlig prosjektleder

  Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

  Les mer

  Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

  Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

  Les mer

  EQS Varslingsdatabase

  Har din virksomhet etablert en god varslingskanal? EQS Varslingsdatabase er en ny tjeneste fra Extend.

  Les mer

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne