NOR ENG

EQS Varslingsdatabase

Publisert 1. februar 2024

Har din virksomhet etablert en god varslingskanal? EQS Varslingsdatabase er en ny tjeneste fra Extend.

Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har i nyere tid blitt styrket, og det er arbeidsgivers plikt å legge til rette for at arbeidstaker kan varsle, uten fare for gjengjeldelse.

Arbeidsgiver skal også sikre at alle varsel som kommer, innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt og at nødvendige tiltak settes inn.

For å kunne gjøre dette på en god og forsvarlig måte, krever det gode prosedyrer, men også et godt verktøy som sikrer arbeidstakers rettigheter og som gjør at arbeidstaker kan føle seg trygg på at krav til anonymitet blir ivaretatt.

Vi har derfor i EQS etablert en egen varslingsdatabase, som ivaretar dette på en god måte for arbeidstaker og som gjør det enklere for arbeidsgiver å sikre at alle varsel blir behandlet på en forsvarlig måte.

Ønsker du å vite mer om denne løsningen, ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang – fyll ut feltene nedenfor og bestill en demo:

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

Fyll ut feltene under og bestill en demonstrasjon av EQS. Demonstrasjonen skjer over nett via Teams.
  Extends personvernerklæring

  Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

   

  Flere saker fra arkivet

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne