Menu
NOR ENG

Andre bedriftsinterne EQS online kurs

Extends rådgivere kan bistå med opplæring i EQS også for andre roller i virksomheten. Dette kan f.eks være superbrukere, saksbehandlere og dokumenteiere. Nedenfor er det listet opp noen forslag til hva et slikt kurs kan inneholde, og så kan den enkelte virksomhet selv vurdere hvor omfattende kurs man ønsker og hvor store grupper som er hensiktsmessige. Kursene kan enten arrangeres hos dere eller over Mircosoft Teams.

Det er også mulig å avholde bedriftsinterne kurs eller workshops med skreddersydd innhold. For bedriftsinterne kurs kan både agenda og varighet på hver del tilpasses. Send oss en henvendelse via kontaktskjema for bedriftsinterne kurs ved å klikke her, så vil din vante Extend-rådgiver ta kontakt med deg, eller evt send e-post til marked@extend.no for mer info om og tilbud på disse kursene.

Kalender for andre bedriftsinterne EQS online kurs

Dette er primært kurs for eksisterende kunder. Alle kursene avholdes online via Microsoft Teams.

 

Andre kurs Mai Juni Juli August September
Dokumentadministrator, ta kontakt Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale
Meldingsansvarlige, ta kontakt Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale
Enhetsadministrator/Superbrukere, ta kontakt Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale
Ledere, ta kontakt Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale

Vi tilbyr følgende kurs:

Dokumentadministrator

Passer for: Brukere som er involvert i utforming og vedlikehold av dokumenter i EQS.

Varighet: 2 timer, 4 timer eller 1 dag

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å opprette og forvalte dokumenter i EQS. Man blir familiær med ulike dokumenttyper og hvordan man styrer gyldighet og hvem som har tilgang. Videre skal man kunne følge opp egne dokumenter med hensyn på kommentarer fra brukerne, varsel om revisjonsfrist mm.

Agenda

 • Finne fram – intro (dokumentsøk, favoritter og startside arbeidsdel)
 • Oppgaver og systemmeldinger, samt statuslinje
 • Forvaltning av styrende dokumenter i virksomheten
 • Roller involvert (EQS sine), dokumentadministrator, forfatter, høringsrundedeltakere og godkjenner
 • Opprette nye dokumenter (velge typer) eller lage ny revisjon (prosesskarteditor, HTML-editor, Worddokumenter, nettsider/Iframe-dokumenter og filer)
 • Nøkkelinformasjon, dokumentkategorier, enheter og andre egenskaper/attributter
 • Relasjoner mellom dokumenter inkl relatert avhengig
 • Arbeidsgruppe, høringsrunde, godkjenning, gi kommentar, handlinger, ny revisjon, fase ut og lage kopi
 • Implementeringsstøtte og -test
 • Arbeidsdel, mine dokumenter og enhetens dokumenter
 • Dokumentoversikt
 • Dokumentlister

Meldingsansvarlige

Passer for: Brukere som er involvert i behandling og oppfølging av meldinger/hendelser.

Varighet: 2 timer, 4 timer eller 1 dag

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å behandle meldinger og opprette og følge opp tiltak. Man blir familiær med ulike saksganger og hvordan man endrer ansvarlige og gir ut leserettigheter. Videre skal man kunne lage spørringer og rapporter i Meldings- og tiltaksoversikten og dele disse med andre brukere.

Agenda

 • Finne fram – intro (søk, favoritter og startside arbeidsdel)
 • Oppgaver og systemmeldinger, samt statuslinje
 • Virksomhetens prosess for behandling og oppfølging av meldinger (eks avvik)
 • Meldingshåndtering (registrer melding, behandle melding, opprette, utføre og godkjenne tiltak, høringsrunde for meldinger, flytte meldingsansvar og gi leserettighet, samt lukke meldinger)
 • Meldingsoversikten (bruk av kriterier, justere resultattabellen, rapportgenerator og diagram)
 • Lagre og dele rapporter/filter
 • Dashboard (opprette og bruke statusdiagram)
 • Bruke filter i dokumenter

Enhetsadministrator/Superbrukere

Passer for: Brukere som har utvidede brukerrettigheter for en enhet/avdeling

Varighet: 4 timer, 1 dag eller 2 dager

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å være superbruker for EQS i sin egen enhet, både i forhold til bruk av EQS men også gjennomføre intern opplæring og brukerstøtte.

Agenda

 • Finne fram – intro (søk, favoritter og startside arbeidsdel)
 • Oppgaver og systemmeldinger, samt statuslinje
 • Meldingshåndtering – registrere, behandle, tiltak, høringsrunde, flytte og lukke meldinger (se kurs «Meldingsansvarlig»)
 • Meldingsoversikten/statistikk, lagre rapporter og eksportere (se eget kurs «Meldingsansvarlig»)
 • Dokumenter, forvaltning, arbeidsgruppe, høringsrunde, gi kommentar, lest og forstått (se kurs «Dokumentadministratorer»)
 • Vedlikehold av egen enhet, brukere, rettigheter, enhetens meny, roller og grupper

Ledere

Passer for: Brukere som er leder for en enhet og har utvidete oppgaver/rettigheter i EQS som følge av det

Varighet: 2 timer, 4 timer eller 1 dag

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å følge opp egne oppgaver i EQS som deltagelse i hørinsrunder, godkjenne dokumenter, behandle meldinger samt kunne finne dokumenter, rapporter, brukere osv.

Agenda

 • Finne fram – intro (søk, favoritter og startside arbeidsdel)
 • Oppgaver og systemmeldinger, samt statuslinje
 • Meldingshåndtering – registrere, behandle, tiltak, høringsrunde og lukke meldinger
 • Statistikk, meldingsoversikten, fritekstsøk og bruk av filter
 • Dokumenter, (forvaltning, arbeidsgruppe,) høringsrunde, gi kommentar, lest og forstått, samt godkjenne
 • Implementering, kvittere for at noe er implementert i egen enhet
 • Aktivitetsoversikt

 

Klikk her for å komme tilbake til kurskalenderen.

EQS online-kurs

Extend tilbyr ulike online kurs, workshops med skreddersydd innhold og bedriftsinterne kurs online.

Ta kontakt med oss for spesielle tilbud

 

Hvilket EQS-kurs passer for oss?

Andre EQS online kurs

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne