Menu
NOR ENG

Kjære EQS-bruker

Covid-19 påvirker oss alle, og vi i Extend AS deltar i dugnaden ved å ha hjemmekontor. Av samme årsak må vi innstille vår normale «fysiske» kursvirksomhet inntil videre. For å utnytte vår og deres tid på hjemmekontor best mulig, tilbyr vi nå derfor EQS online kurs.

Kurs for Toppadministrator i EQS

Dette kurset er anbefalt opplæring for brukere som skal ha en toppadministratorrolle i EQS. Dette kan være at man skal i gang med å bygge opp eget system, at man er ny i rollen som administrator eller at man ønsker å friske opp gammel kunnskap.

En «Toppadministrator» har administratorrettigheter på toppenheten i organisasjonstreet, og har normalt tilgang til all funksjonalitet og alt innhold i programvaren.

Extend tilbyr to varianter av dette kurset:

  • Bedriftsinternt – anbefales for nye kunder og ved flere deltakere fra samme virksomhet. Kundens egen EQS benyttes
  • Åpent kurs – se Kurskalender for tidspunkt. Kurset gjennomføres i en generell kursdatabase

I normale tider gjennomføres dette som to hele kursdager, enten hos Extend eller hos kunde.
Kurset tilbys nå også over nett som skjermdeling via Teams, delt opp i fire halve dager/økter:

  • Del 1 Oppsett: Intro til EQS, oppsett av bruker-, organisasjon- og dokumentstruktur
  • Del 2 Dokumenter: Funksjoner for forvaltning av ulike typer dokumenter inkl. prosesskart og dokumentstyring
  • Del 3: Skjema og meldinger: Utforme skjema, saksgang, registrering og behandling av meldinger
  • Del 4: Meldingsoversikten: Meldingsoversikten – utforming av egne filter og rapporter

Det er også mulig å avholde bedriftsinterne kurs eller workshops med skreddersydd innhold. For bedriftsinterne kurs kan både agenda og varighet på hver del tilpasses. Klikk her for mer informasjon om våre bedriftsinterne kurs.

Kalender for EQS online kurs

Dette er primært kurs for eksisterende kunder. Alle kursene avholdes online via Microsoft Teams.

Kurs Mai Juni Juli August September
Toppadministrator del 1 – Oppsett av EQS
12. kl 09-12 10. kl 09-12 07. kl 09-12 19. kl 09-12 08. kl 09-12
Toppadministrator del 2 – Dokumenter 13. kl 09-12 11. kl 09-12 08. kl 09-12 20. kl 09-12 09. kl 09-12
Toppadministrator del 3 – Skjema og meldinger 26. kl 09-12 24. kl 09-12 14. kl 09-12 26. kl 09-12 22. kl 09-12
Toppadministrator del 4 – Meldingsoversikt 27. kl 09-12 25. kl 09-12 15. kl 09-12 27. kl 09-12 23. kl 09-12
Klikk her for andre bedriftsinterne EQS kurs Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale

Frist for påmelding er 5 dager før kurstidspunkt. Extend AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs hvis antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Pris pr kurs er kr 2.500,- eks mva (NB! gjelder ikke bedriftsinterne kurs). Hvis det er flere deltagere fra samme virksomhet (samme faktura), vil deltager nummer to på samme kurs få 15 % rabatt på kursprisen.

Meld deg på et av våre EQS online kurs her.

Vi tilbyr følgende kurs:

EQS Toppadministrator del 1 – Oppsett av EQS

Passer for: Brukere som skal ivareta en administratorrolle eller være systemeier for EQS i virksomheten.

Varighet: 3 timer (kan med fordel utvides om man ønsker mer tid til å arbeide med eget innhold/ulike caser).

Opplæringsmål: Brukere skal ha en forståelse av hvordan EQS kan settes opp for å passe behov i egen virksomhet. Brukeren er også i stand til å opprette og vedlikeholde struktur for enheter, dokumenter og brukere samt tildele ulike rettigheter til disse.

Agenda

  • Intro til EQS (for nye kunder – repetisjon fra demo)
  • Oppgaver og systemmeldinger, samt statuslinje
  • Enhets-/organisasjonsstruktur, grupper og yrkesgrupper
  • Roller, lokale og globale rettigheter
  • Brukerhåndtering, opprette brukere, tildele rettigheter og brukeroversikt
  • Oppsett dokumentstyring, dokumenttyper og -kategorier, samt egendefinerte dokumentattributter
  • Konfigurasjonsinnstillinger, brukerveiledninger og EQS Support

EQS Toppadministrator del 2 – Dokumenter

Passer for: Brukere som er involvert i utforming og vedlikehold av dokumenter i EQS samt administratorer for dette.

Varighet: 3 timer (kan med fordel utvides om man ønsker mer tid til å arbeide med eget innhold/ulike caser).

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å opprette og forvalte dokumenter i EQS. Man blir familiær med ulike dokumenttyper og hvordan man styrer gyldighet og hvem som har tilgang. Videre skal man kunne følge opp egne dokumenter med hensyn på kommentarer fra brukerne, varsel om revisjonsfrist mm.

Agenda

  • Introduksjon til dokumentforvaltning i EQS (for nye kunder – repetisjon fra demo)
  • Forvaltning av styrende dokumenter i virksomheten
  • Dokumenttyper, dokumentkategorier, lokale og globale dokumenter
  • Roller involvert (EQS sine), dokumentadministrator, forfatter, høringsrundedeltakere og godkjenner
  • Opprette nye dokumenter (velge typer) eller lage ny revisjon (prosesskarteditor, HTML-editor, Worddokumenter, nettsider/Iframe-dokumenter og filer)
  • Nøkkelinformasjon, dokumentkategorier, enheter og andre egenskaper/attributter
  • Relasjoner mellom dokumenter inkl. relatert avhengig
  • Arbeidsgruppe, høringsrunde, godkjenning, gi kommentar, handlinger, ny revisjon, fase ut og lage kopi
  • Implementeringsstøtte og -test
  • Arbeidsdel, mine dokumenter og enhetens dokumenter
  • Dokumentoversikt
  • Dokumentlister
  • Enhetens meny – startsider i Visningsdelen

EQS Toppadministrator del 3 – Skjema og meldinger

Passer for: Brukere som er involvert i utforming og vedlikehold av skjema, saksgang og opplæring av meldingsansvarlige

Varighet: 3 timer (kan med fordel utvides om man ønsker mer tid til å arbeide med eget innhold/ulike caser)

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å utforme skjema med flere delskjema inkl for tiltak. Man blir familiær med ulike saksganger og hvordan man endrer ansvarlige og gir ut leserettigheter.

Agenda

  • Introduksjon til skjema i EQS
  • Skjemaeditor og skjemainnstillinger
  • Dynamikk i skjema
  • Meldingsansvar, leserettighet og dynamisk arbeidsflyt
  • Tidsoppgaver
  • Prosess for behandling og oppfølging av meldinger (eks avvik)
  • Meldingshåndtering (registrer melding, behandle melding, opprette, utføre og godkjenne tiltak, høringsrunde for meldinger, flytte meldingsansvar og gi leserettighet, samt lukke meldinger)

EQS Toppadministrator del 4 – Meldingsoversikten

Passer for: Brukere som har behov for å kunne lage rapporter og filtre fra Meldingsoversikten og skal lære opp andre i dette.

Varighet: 3 timer (kan med fordel utvides om man ønsker mer tid til å arbeide med eget innhold/ulike caser)

Opplæringsmål: Brukerne skal være i stand til å lage spørringer og rapporter i Meldings- og tiltaksoversikten og dele disse med andre brukere.

Agenda

  • Meldingsoversikten (bruk av kriterier, justere resultattabellen, rapportgenerator og diagram)
  • Lagre og dele rapporter/filter
  • Bruke filter i dokumenter
  • Administrasjon av meldingsfilter
  • Dashboard (opprette og bruke statusdiagram)

 

Klikk her for andre bedriftsinterne EQS online kurs.

EQS online-kurs

Extend tilbyr ulike online kurs, workshops med skreddersydd innhold og bedriftsinterne kurs online.

Meld deg på et av våre online kurs

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne