NOR ENG

IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet

Publisert 27. oktober 2022

Salmar

IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet var viktige faktorer da Salmar – en av verdens største lakseprodusenter valgte kvalitetssystemet EQS

Salmar er en av verdens største og mest effektive lakseprodusenter. I tillegg til oppdrettsanlegg langs norskekysten fra Møre og Romsdal i Sør til Troms og Finnmark i Nord, har de også en betydelig slakteri og videreforedlingsaktivitet. Salmar er også medeier i lakseoppdrett på Island, Skottland, Shetland og Orkenøyene. Salmar har i dag nesten 1800 ansatte.

Da Salmar skulle velge kvalitetssystem i 2013, var man opptatt av viktige kriterier som:
IT-sikkerhet, personvern, fleksibilitet, brukervennlighet og muligheter for tilpasning.

Valget falt til slutt på EQS, som siden den gang har vært implementert i hele organisasjonen.

Når vi spør om hovedgrunnene til at Salmar valgte EQS og siden har valgt å beholde EQS som kvalitetssystem svarer de følgende:
Fleksibilitet, kundeservice og god kommunikasjon med systemleverandør, og muligheter til å tilpasse systemet til SalMars behov. For en voksende organisasjon i en næring med skiftende rammebetingelser og et regelverk under utvikling, har mulighetene til å tilpasse systemet til vår drift vært essensielt. De siste årene har også samhandling mellom ulike systemer bidratt til effektivisering og bedre tilgjengelighet for data. Vår kundekontakt i Extend har god kompetanse både på internkontroll og EQS og har dermed kunne bidra til gode løsninger for oss. God kundeservice og samarbeid med systemleverandør, gjør at brukerne ikke trenger å vente lenge på svar dersom de opplever problemer.

Salmar har også lykkes meget godt med å få implementert kvalitets systemet i hele organisasjonen sin. De sier selv om egen bruk av systemet:
Vi har vært kunde av Extend siden 2013 og tok i bruk dokumentmodul og avviksskjema i EQS fra og med 01.01.2014. Vi bruker i dag nesten alle moduler i EQS og systemet benyttes til så mye som mulig av internkontrollen vår, både dokumenter, revisjoner, risikovurderinger og registreringer på tvers av organisasjonen. Alle ansatte i SalMar har en egen bruker og medvirket til at vi i 2021 registrerte vi over 105.000 meldinger i EQS.

Når vi spør om hva som er viktige faktorer for å lykkes med implementering av et kvalitetssystem i en så stor organisasjon som Salmar (som i tillegg har mange ulike lokasjoner), gir de følgende gode råd:
Tre forutsetninger er forankring i ledelsen, fokus på forenkling og brukervennlighet i alt vi gjør. Det er viktig at alle brukere vet «what’s in it for me», og at ledelsen forstår hvordan systemet kan bidra til at selskapet når sine mål, samtidig som at alt er bygget opp rundt hva som er enklest for brukerne.

Flere saker fra arkivet

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne