NOR ENG

Integrasjon gjennom REST-API,
Webservices og federerte søk

Integrasjoner i EQS

Mange virksomheter ønsker integrasjoner mellom ulike typer systemer, for å unngå dobbeltregistreringer og dobbeltoppdateringer. Med modulen EQS Integration får du mange muligheter til integrasjon gjennom REST-API, Webservices og federerte søk. Også integrasjoner mot ADFS og Azure AD.

EQS Integration

Via denne modulen får du tilgang til ulike REST-API der du kan hente ut informasjon om meldinger og dokumenter i EQS for bruk i andre systemer. Du kan også bruke denne til å hente ut hele dokumenter, f.eks. for integrasjon med arkivsystemer eller andre dokumenthåndteringssystemer. Videre kan EQS Integration benyttes for å importere dokumenter fra andre fagsystemer. Det er også mulig å benytte denne funksjonaliteten for å importere dokumenter mellom ulike EQS-instanser.

EQS Integration består av disse hoveddelene:

 

EQS Integration

Klikk her for mer informasjon om EQS kvalitetssystem

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

    Bestill demo
      Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne