Menu
NOR ENG
Du kan bestille enkeltmoduler
eller en helhetlig løsning

EQS kvalitetssystem

Extend Quality System (EQS) er en helhetlig løsning for kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle typer virksomheter. Systemet er bygd opp av moduler som kan settes sammen etter virksomhetens behov. De fleste ønsker et helhetlig kvalitetssystem som består av de fleste modulene, men noen er enten interessert i et dokumentstyringssystem eller et avvikssystem. Fleksibiliteten i EQS gjør at dere kan sette sammen modulene helt etter eget behov, for brukerne vil det uansett oppleves som ett helhetlig system.

 

EQS Content: Effektiv, enkel og sikker dokumentstyring med mulighet for visualisering av prosesser og menyer, samt bruk av «BPMN» (Business Process Model and Notation)
EQS Workflow: Hendelses- og avvikssystem med dynamikk og tilpasset saksgang
EQS Risk: Løpende oversikt over risikosituasjonen
EQS Competence: Oversikt og kontroll over kompetansen i virksomheten
EQS Public: Gjør EQS-innhold tilgjengelig utenfor EQS
EQS Implementation: Gir trygghet for at prosedyrer er forstått
EQS Dashboard: Rask oversikt over nøkkeltall i virksomheten
EQS Language: Brukeren velger selv språk
EQS Project: Benytt dokumentlister og egendefinerte dokumentattributter for mer fleksibel presentasjon av innholdet
EQS Offline: Gir medarbeiderne mulighet til å registrere hendelser utenfor dekning
EQS Activity Planner: Gir oversikt over planlagte aktiviteter

EQS er et webbasert ledelsesverktøy som bidrar til bedre oversikt, økt produktivitet og effektivitet, reduserte kostnader, bedre kvalitet og sikkerhet og mer fornøyde ansatte og kunder.

Fleksibiliteten i EQS medfører at EQS kan tilpasses alle virksomheter uansett størrelse og bransje. EQS tilpasses også lett til nye organisasjonsstrukturer, endringer i størrelse og ambisjonsnivå. Systemet håndterer et stort antall prosesser, dokumenter, registreringer og brukere.

Med EQS bruker ikke medarbeidere unødig tid og energi til å lete etter siste gjeldende utgave av et dokument. Korrekt informasjon ligger lett tilgjengelig for oppslag eller bruk, og systemet har også avansert søkemulighet. Via en nettleser har brukere enkel tilgang til aktuelle dokumenter som prosedyrer, manualer, sjekklister, skjema, prosessbeskrivelser, håndbøker, lovverk, risikostyring, avviks- og hendelsesregistrering og lignende – uansett hvor de befinner seg i jobbhverdagen.

Bestill demo

«Det var viktig for oss å finne et system som er fleksibelt og enkelt å bruke for alle i hele organisasjonen.»

Samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik

Logo SalMAr

 

Extends personvernerklæring

Påmelding nyhetsbrev

* indicates requiredExtends personvernerklæring


Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne