Menu
NOR ENG
Du kan bestille enkeltmoduler
eller en helhetlig løsning

EQS kvalitetssystem

Extend Quality System (EQS) er en helhetlig løsning for kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle typer virksomheter. Systemet er bygd opp av moduler som kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system.

EQS er riktig både for den som trenger å få orden på dokumentene i organisasjonen, den som trenger et system for uønskede hendelser eller forbedringsforslag, den som ønsker et system for målstyring eller risikostyring – eller kanskje få kontroll og styring med kompetansen i virksomheten. Det handler i mange tilfeller om internkontroll eller krav om at virksomheten får en sertifisering på plass.

Moduler som sammen er et helhetlig kvalitetssystem

EQS består av en rekke moduler. Flere av dem kan brukes hver for seg, mens noen gir viktig funksjonalitet til hovedmodulene. Til sammen blir det et helhetlig kvalitetssystem.

EQS Content: Effektiv, enkel og sikker dokumentstyring
EQS Workflow: Avvikssystem som gjør at alle kan bidra til kontinuerlig forbedring
EQS Risk: Løpende oversikt over risikosituasjonen
EQS Competence: Oversikt og kontroll over kompetansen i virksomheten.
EQS Indicator: Balansert målstyring som gir oversikt over resultatoppnåelsen.
EQS Public: Gjør EQS-innhold tilgjengelig utenfor EQS.
EQS Implementation: Gir trygghet for at prosedyrer er forstått.
EQS Dashboard: Rask oversikt over nøkkeltall i virksomheten.
EQS Language: Brukeren velger selv språk.
EQS Project: Bedre oversikt og flyt av prosjektrelaterte dokumenter.
EQS Offline: Gir medarbeiderne mulighet til å registrere hendelser utenfor dekning.
EQS Dynamic: Dynamiske skjema med felt som tilpasses svarene.
EQS Process: Forenkler visualisering av prosesser.
EQS Office: Integrasjon med Office-dokumenter

EQS er et webbasert ledelsesverktøy som bidrar til bedre oversikt, økt produktivitet og effektivitet, reduserte kostnader, bedre kvalitet og sikkerhet og mer fornøyde ansatte og kunder.

Fleksibelt og passer alle virksomheter

Fleksibiliteten i EQS medfører at EQS kan tilpasses alle virksomheter uansett størrelse og bransje. EQS tilpasses også lett til nye organisasjonsstrukturer, endringer i størrelse og ambisjonsnivå. Systemet håndterer et stort antall prosesser, dokumenter, registreringer og brukere.

Med EQS bruker ikke medarbeidere unødig tid og energi til å lete etter siste gjeldende utgave av et dokument. Korrekt informasjon ligger lett tilgjengelig for oppslag eller bruk, og systemet har også avansert søkemulighet. Via en nettleser har brukere enkel tilgang til aktuelle dokumenter som prosedyrer, manualer, sjekklister, skjema, prosessbeskrivelser, håndbøker, lovverk, risikostyring, avviks- og hendelsesregistrering og lignende – uansett hvor de befinner seg i jobbhverdagen.

Bestill demo

 

«Det var viktig for oss å finne et system som er fleksibelt og enkelt å bruke for alle i hele organisasjonen.»

Samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik

Logo SalMAr

Bestill demo av EQS kvalitetssystem