NOR ENG

Ønsker du bedre oversikt og kontroll over kompetansen i virksomheten?

Hadde det vært greit å få beskjed når gyldigheten på virksomhetskritiske sertifikater er i ferd med å gå ut? Ønsker du deg en enkel metode for å teste at ansatte har forstått viktige dokumenter?

Da kan EQS Kompetanse være akkurat hva du trenger. Kompetansemodulen er en del av et helhetlig kvalitetssystem for blant annet dokumentstyring og avvikshåndtering.

Varsling av kompetanse som går ut på dato

I EQS kompetansemodul kan du registrere kompetanse, og du kan hente ut rapporter på kompetanse og behov for kompetanse. I tillegg kan du få varsling på kompetanse som er i ferd med å gå ut på dato. Det er spesielt aktuelt der en har sertifikater med begrenset varighet. Kompetansemodulen er først og fremst tenkt brukt for virksomhetsspesifikk opplæring. Det kan være eksterne godkjenninger og sertifikater som virksomheten og ansatte trenger for å kunne utføre bestemt arbeid. Eller det kan være behov som er knyttet til ulike former for intern opplæring eller knyttet til bestemte arbeidsaktiviteter.

Rapportering som gir oversikt

EQS Kompetanse inneholder et rapporteringsverktøy som blant annet gir oversikt over alle brukere med en gitt kompetanse og oversikt over brukere som mangler opplæring. Oversikt over kompetanse vil kunne hentes ut for en avdeling, en gruppe eller kombinasjoner av dette. På samme måte kan en hente ut oversikt over hvor påkrevd opplæring mangler.

Interne tester og prøver

Noen ganger trenger en å være sikker på at dokumenter er lest og forstått. For å teste forståelse av dokumenter, er det i EQS mulighet for å lage spørsmål av typen flervalg – multiple choice. Virksomheten kan da lage interne tester knyttet til enkelte dokument. Du bestemmer spørsmålene og hvor mange spørsmål som må besvares riktig for at testen skal regnes som bestått.

Et helhetlig kvalitetssystem

EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system. Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
  Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

  Relaterte saker

  Kundeansvarlig prosjektleder

  Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

  Les mer

  Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

  Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

  Les mer

  EQS Varslingsdatabase

  Har din virksomhet etablert en god varslingskanal? EQS Varslingsdatabase er en ny tjeneste fra Extend.

  Les mer

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne