NOR ENG

Program – EQS Brukerforum 2022

Påmeldingsfrist til årets brukerforum er tirsdag 20. september 2022 kl 15:00, og påmelding er bindende.

Programmet for disse dagene er som følger:

Onsdag 23. november

08.30 – 09.00  Registrering
09.00 – 09.30 Velkommen til Brukerforum
Nyheter fra Extend & Confirma-gruppen.
v/ Christine Våpenstad Holm – daglig leder, Extend AS
09.30 – 10.30 Nytt i EQS
Hva kommer av nyheter i EQS 10.0.
v/ Kristian Bendiksen – utviklingsleder, Extend AS
10.45 – 11.30 Enklere Compliance arbeid med EQS Compliance
Foredrag med seniorrådgiver Erla Maria Gudmundsdottir, Extend AS
Presentasjon av muligheter i den nye modulen EQS Compliance.
11.30 – 12.30 Lunsjpause
Tid til å spise lunsj og utveksle erfaringer med andre.
12.30 – 13.15 Forenkling og forbedring med visualisering av prosesser og nye startsider
v/ Heidi Rudshaug – seniorrådgiver fagstab Havarikommisjonen
13.30 – 14.15 Hvordan automatisere og effektivisere en kjerneprosess
v/ Ole Henrik Fjeld – Innkjøpskontoret
Ole Henrik viser hvordan de har bygget seg digital verktøystøtte for en av Innkjøpskontorets kjerneprosesser,
hvordan de løser ulike oppgaver på en effektiv måte ved bruk av skjema, filter og indikatorer i EQS.
14.30 – 15.15 Praktisk kvalitetssikring ved bruk av sjekklister og risikomodulen i EQS
v/ Bernt Kristian Paulsen – direktør Sikkerhet og kvalitet i Spordrift AS
15.30 – 16.15 Fjord 1 – Midt i prosessen
v/Arne Fortun (nautisk fagansvarleg), Magne Hopland (systemansvarleg) og Øyvind Bakke (konsulent HMS).
Kort om Fjord1 og implementering av EQS i selskapet. Prosessbasert styring i Fjord1. Skjema som ein integrert del av arbeidsflytar. Bruk av dokumentlister. Fra prosedyre til prosess – moglegheiter og risiko.
18.45 Vi møtes til middag og aperitif i vrimlearealet utenfor Britannia Hall
19.00 – Festmiddag

 

Torsdag 24. november

09.00 – 10.00  Praktisk bruk av Risikomodulen i EQS
v/ Jorun Clemetsen, risikoleder, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune
Her blir vi loset gjennom Vann og avløpsetatens betraktninger rundt hvordan man kan jobbe med risikostyring
i en sektor med høy sårbarhet og kompleksitet både ifht. anlegg, infrastruktur og ulike prosjekter.
10.15 – 12.00 Workshop med praktisk bruk av EQS – Parallelle sesjoner A, B, C, D
v/ Seniorrådgiverne i Extend
Her deler vi inn i mindre grupper og vi setter praktisk fokus på ulike områder i EQS. Du melder deg på den
parallellsesjonen som er mest aktuell for deg. Det vil bli lagt inn pause underveis.
12.00 – 13.00 Lunsjpause
Lunsj og tid til erfaringsutveksling.
13.00 – 14.45 Bransjenettverkstreff – Parallelle sesjoner 1, 2, 3, 4
v/ Seniorrådgiverne i Extend
Her deler vi inn i mindre grupper, som sammen ser på hvordan man utveksle nyttige erfaringer i kvalitetsarbeidet
i bransjen og hva som vil være viktige prioriteringer for fremtidens kvalitetssystem.
14.45 – 15.00 Avslutning og oppsummering

 

Workshops før lunsj – parallelle sesjoner torsdag 24. november

Sesjon A
Risikostyring med EQS
Workshopen er på nybegynnernivå for de som ønsker å komme i gang med bruk av risikomodulen i EQS.
Sesjon B
Prosessmodellering i praksis
Vi tar utgangspunkt i en konkret arbeidsprosess og viser hvordan man kan visualisere den i en arbeidsflyt ved hjelp av
BPMN-symbolene i EQS.
Sesjon C
Skjemabygging i EQS
Denne workshopen loser deg igjennom et praktisk eksempel på skjemabygging som viser hvordan du ved hjelp av
fleksibel arbeidsflyt og ulike delskjema kan automatisere og effektivisere en hel prosess i en organisasjon.
Workshopen er på nybegynnernivå.
Sesjon D
Rapportering i EQS
Denne workshopen passer for de som er interessert i hvordan en kan lage rapporter og statistikk av innholdet man har
registrert i EQS. Vi ser nærmere på meldingsoversikten, og hvordan man kan få ut ønsket innhold. Vi ser også på
hvordan vi kan gjøre filter fra meldingsoversikten tilgjengelig i relevante dokumenter og linker. Vi tar en titt på
mulighetene for statusdiagrammer i Dashboards.

 

Bransjenettverk etter lunsj – parallelle sesjoner torsdag 24. november

Nettverk 1
Kommuner og Offentlig forvaltning
Nettverk 2
Helse
Nettverk 3
Havbruk
Nettverk 4
Industri/Energi/Entreprenør

Vi tar forbehold om programendringer.

Det vil ikke være anledning til å gjøre opptak av sekvensene på brukerforum.
Vi vil heller ikke gjøre opptak av sekvensene for distribusjon i etterkant.
Alle som deltar på brukerforumet får tilgang til presentasjonsmateriale knyttet til de ulike innleggene.

EQS Brukerforum priser
Dagpakke dag 1: 1800 kr
Dagpakke dag 2: 1800 kr
Dagpakke begge dager : 3500 kr
Konferanse begge dager med overnatting 23-24. nov (kveldsarrangement med kulturell middag inkludert): 5850 kr
Konferanse begge dager med tilslutningsdøgn og overnatting 22-24. nov (kveldsarrangement med kulturell middag inkludert): 7800 kr
Kveldsarrangement med kulturell middag: 1300 kr

Påmelding EQS Brukerforum 2022

  Fornavn:
  Etternavn:
  Telefonnummer:
  E-postadresse:
  Firma/Virksomhet:
  Fakturaadresse:
  Merk faktura med (valgfritt):
  Jeg ønsker å delta på: Tilslutningsdøgn: Kveldsarrangement med kulturell middag (for de som overnatter på hotellet fra onsdag til torsdag så er dette arrangementet automastisk inkludert og man velger selv om man vil utnytte seg av dette eller ikke - ingen reduksjon i pris): Velg hvilken workshop/parallellsesjon du ønsker å delta på før lunsj (dag 2): Velg hvilket nettverksmøte du ønsker å delta på etter lunsj (dag 2): Evt. kommentar (valgfritt, allergier etc):
  NB! Du skal motta en bekreftelse på den oppgitte e-postadressen hvis din påmelding ble registrert.

  Meld deg på vårt nyhetsbrev   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne