Menu
NOR ENG
Oversikt over
prosesser

Prosesskart som visualiserer og forenkler

EQS Process gjør det enklere å få oversikt over arbeidsprosesser. I tillegg kan du bruke prosesskart til å lage oversiktlige menyer og dashboard som gjør det enkelt å bruke EQS.

Prosesskart gjør det enkelt å visualisere prosesser og knytte disse til relevante dokumenter og informasjon i og utenfor verktøyet. En prosessbeskrivelse kan knyttes til tekst, regneark, rutinebeskrivelser, skjema, statistikkrapporter, bilder eller andre elementer.

Øker nytteverdien av kvalitetssystemet

EQS Process er en av grunnmodulene i EQS-systemet. Modulen gir deg mulighet til å skape og publisere visuelle prosesskart som på en enkel og elegant måte knytter sammen de forskjellige delene av ditt kvalitetssystem. Dette gir brukerne en bedre oversikt over stegene i de enkelte prosessene i kvalitetssystemet. Det blir enklere å se hvilke innsatsfaktorer som kreves og hvilket resultat prosessen skal gi. EQS Process øker dermed nytteverdien av kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet blir mer brukervennlig

Ved bruk av lenker kan du bygge opp en struktur med vilkårlig antall nivåer med prosesskart. Du kan for eksempel begynne med et overordnet kart som viser hvordan organisasjonens hovedprosesser relaterer seg til hverandre. Ved å gå inn på den enkelte hovedprosess kan brukeren få opp nye prosesskart som bryter disse opp i underprosesser som igjen leder til ytterligere informasjon.
Ved bruk av prosesskart er det også lett å sette opp brukervennlige menyer med ikoner og bilder man klikker på i stedet for å bruke mappestrukturen. Disse klikkbare bildene kobles til avviksskjema, sjekklister, andre prosesskart, dokumentkategorier, statistikkrapporter, eksterne nettsider eller andre dokumenter.
Prosessmodellering i EQS håndterer alle steg i en prosess, og prosesskartene kan brukes i mange nivå. Det er full sporbarhet og historikk på alle prosesser og tilhørende dokumenter.

Et helhetlig kvalitetssystem

EQS er et fagsystem for kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system.
Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem