Menu
NOR ENG

Når vi må være sikker på at prosedyrer er forstått

EQS Implementation gir ledere på ulike nivåer i organisasjonen muligheten til å følge implementering av prosedyrer i organisasjonen. Medarbeidere må kvittere for at de har lest og forstått viktige dokumenter og prosedyrer.

Noen ganger er det nok at en medarbeider bekrefter å ha lest og forstått et dokument. Andre ganger er det helt nødvendig å vite gjennom en spørsmålstest at en prosedyre er forstått. Begge deler er mulig gjennom implementeringsmodulen i EQS.

Implementeringsstøtten aktiveres per dokument og dermed kan man velge hvilke dokumenter som skal ha denne funksjonaliteten. Videre velger du hvem implementeringsstøtten skal gjelde for, det er sjelden at samme dokument er like relevant for alle. Du kan slå på implementeringsstøtte for utvalgte grupper av brukere. Det gjør du enten ved å velge enhet, gruppe eller yrkesgruppe som du ønsker skal signere at dokumentet er «lest og forstått».

Test med spørsmål viser om brukeren har bestått

Modulen er videreutviklet med en implementeringstest. Den er en utvidelse av funksjonaliteten for «lest og forstått». Testen består av flervalgsoppgaver, multiple choice, som hører til en dokumentrevisjon. Dokumentadministrator bestemmer spørsmålene og hvor mange spørsmål som må besvares riktig for at testen skal regnes som bestått. Likedan kan du velge om brukerne skal ha tilgang til fasit. Dette sammen med kompetansemodulen gir flere muligheter i EQS!

Pc hvor det er avkrysset for lest og forstått

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne