NOR ENG

Tydelige arbeidsprosesser
og oversiktlige menyer

Prosesskart som visualiserer og forenkler

Prosesskart gjør det enklere å få oversikt over arbeidsprosesser. I tillegg kan du bruke prosesskart til å lage oversiktlige menyer og dashboard som gjør det enkelt å bruke EQS.

Prosesskart gjør det enkelt å visualisere prosesser og knytte disse til relevante dokumenter og informasjon i og utenfor verktøyet. En prosessbeskrivelse kan knyttes til tekst, regneark, rutinebeskrivelser, skjema, statistikkrapporter, bilder eller andre elementer.

Øker nytteverdien av kvalitetssystemet

Prosesskart gir deg mulighet til å skape og publisere visuelle prosesskart som på en enkel og elegant måte knytter sammen de forskjellige delene av ditt kvalitetssystem. Dette gir brukerne en bedre oversikt over stegene i de enkelte prosessene i kvalitetssystemet. Det blir enklere å se hvilke innsatsfaktorer som kreves og hvilket resultat prosessen skal gi. Prosesskart øker dermed nytteverdien av kvalitetssystemet.

 

Eksempel på prosesskart

Eksempel på prosesskart i EQS som viser behandling av avvik og uønskede hendelser.

Kvalitetssystemet blir mer brukervennlig

Ved bruk av lenker kan du bygge opp en struktur med vilkårlig antall nivåer med prosesskart. Du kan for eksempel begynne med et overordnet kart som viser hvordan organisasjonens hovedprosesser relaterer seg til hverandre. Ved å gå inn på den enkelte hovedprosess kan brukeren få opp nye prosesskart som bryter disse opp i underprosesser som igjen leder til ytterligere informasjon.

Ved bruk av prosesskart er det også lett å sette opp brukervennlige menyer med ikoner og bilder man klikker på i stedet for å bruke mappestrukturen. Disse klikkbare bildene kobles til avviksskjema, sjekklister, andre prosesskart, dokumentkategorier, statistikkrapporter, eksterne nettsider eller andre dokumenter.

Prosessmodellering i EQS håndterer alle steg i en prosess, og prosesskartene kan brukes i mange nivå. Det er full sporbarhet og historikk på alle prosesser og tilhørende dokumenter.

 

BPMN (Business Process Model and Notation)

Som tilleggsfunksjonalitet kan Prosesskarteditoren utvides med symboler benyttet i standarden «BPMN» (Business Process Model and Notation). Det inkluderer blant annet en egen elementtype for å lage «svømmebasseng med svømmebaner» («pools» og «lanes»).

Eksempel på BPMN

Eksempel på BPMN i EQS.

BPMN er et standardisert språk for å beskrive forretningsprosesser på en formell måte. Mange virksomheter har interne retningslinjer som krever at prosessmodellering skal skje i henhold til denne standarden. Både for bruk internt og ved behov for å kommunisere prosessene eksternt (f.eks med samarbeidspartnere, kunder etc).

Behov for å modellere i henhold til en anerkjent standard er typisk for situasjoner der det kreves høy grad av detaljering og/eller modellene skal kommuniseres til eksterne:

BPMN-symboler kan være nyttig for virksomheter som ønsker en enklere tilnærming til prosessmodellering. Man ønsker å visualisere prosessene som arbeidsflyter, men vil av hensyn til sluttbrukere eller andre årsaker, ikke gå «all in» med BPMN-modellering. I slike tilfeller kan man velge å skjule de mer avanserte elementene, og bare beholde de grunnleggende figurene inkl. svømmebassenget. Det gir enklere modeller som er lette både å lage og forstå, også for de som ikke har særlig kjennskap til prosessmodellering.

 

Les mer om EQS kvalitetssystem her.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

Relaterte saker

EQS-webinar

Webinar EQS 7.0

EQS-webinar: Vi har nå lansert EQS 7.0 med masse ny funksjonalitet.

Les mer

EQS v7.0

EQS 7.0 – ENDELIG ER DEN HER

Vi har nå lansert EQS 7.0 med masse ny funksjonalitet.

Les mer

online-kurs

EQS Online kurs

Extend tilbyr ulike online kurs, workshops med skreddersydd innhold og bedriftsinterne kurs online.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrevExtends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne