NOR ENG

Slutt på strategidokument
uten sammenheng


Balansert målstyring – styring mot strategiske mål

EQS Indicator er primært et analyse- og rapporteringsverktøy for ledelses- og styringsbehov. Balansert målstyring har som formål å gi ledelsen et verktøy for å styre gjennomføringen av virksomhetens strategi og måle resultatoppnåelsen.

Med EQS Indicator får du status over hvordan virksomheten ligger an i forhold til hvilke målsettinger som er satt. Indikatorer som trafikklys gjør at du raskt får et inntrykk av situasjonen uten at du trenger å gå dypt inn i hvert område. Det gjør det enklere å se hvor det kreves at det gjøres tiltak akkurat nå.

Er det sammenheng mellom mål og strategi?

En undersøkelse gjort av Deloitte viser at kun 5 % av de ansatte forstår bedriftens strategi og at færre enn 10 % av strategiene blir gjennomført på en god måte. Dette understøttes av at 60 % av virksomheten har liten eller ingen kobling mellom strategi og budsjetter, samt at 92 % av selskapene ikke rapporterer på ledende indikatorer.

EQS Indicator lar deg definere terskelverdier i skjema og statistikkrapporter for å kunne si hvorvidt en registrering, et nøkkeltall eller en indikator (KPI – Key Performance Indicator) er innenfor akseptable verdier eller ikke. Status på nøkkeltall og indikatorer presenteres dermed som fargekoder/trafikklys, og gir en brukervennlig presentasjon som også er lett å formidle til dine medarbeidere. EQS Indicator kan dermed fylle gapet som ofte oppstår mellom overordnede målsetninger og praktisk gjennomføring i organisasjonen.

Balansert målstyring gir bedre beslutninger

Verktøyet bidrar til bedre beslutninger fordi det åpner for rask tilgang til aktuelle data. EQS håndterer både økonomiske og ikke-økonomiske mål. Måledata legges inn via styringskort (scorecards) som er dynamiske skjema. Måledata samles slik i en base som danner grunnlag for videre analyse og rapportering. De reelle måledata samholdes med måltall for virksomheten. Informasjon om hvordan organisasjonen ligger an i forhold til å nå strategiske mål kan enkelt hentes ut.

Et helhetlig kvalitetssystem

EQS er et fagsystem for kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system. Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne