NOR ENG

Finner du ikke det du søker etter? Behov for internkontroll og dokumentstyring?

Det blir både vanskelig og tidskrevende å finne korrekt informasjon hvis man ikke har oversikt over informasjonsflyten i organisasjonen. Veldig mange bruker mye av sin arbeidstid til informasjonsleting. Hvis man klarer å redusere denne tidsbruken, vil arbeidsdagen bli mer effektiv og en vil få frigitt tid til kvalitetsforbedring og god tjenesteyting.

EQS Dokumentstyring er enkelt å ta i bruk og korrekt informasjon kan nås med ett eller to klikk. Mange av våre kunder som har brukere med relativt lav datakompetanse, rapporterer om økt aktivitet i registeringer, oppslag og kommentarer etter at EQS er tatt i bruk som verktøy. Med systemet for dokumentstyring på plass, vil virksomheten oppnå raskere behandlingstider og bedre lønnsomhetsmarginer, økt produktivitet og effektivitet. EQS oppfyller alle ISO-krav og er en god støtte i alle typer revisjons- og sertifiseringsprosesser.

Få informasjonen du trenger – når du trenger den

Siden EQS er 100 % webbasert, blir informasjonen lett tilgjengelig for alle i organisasjonen. De ansatte er ikke avhengig av å sitte foran datamaskinen på kontoret for å få tak i informasjonen de trenger, den finner de uansett hvor de måtte befinne seg.

Bedre kundeservice, kvalitet og sikkerhet

Ved å strukturere informasjonen digitalt i EQS, får du oversikt og slipper å være usikker på om du har funnet siste gyldige versjon. Med EQS Dokumentstyring vil du også kunne svare hurtigere på kundehenvendelser da du alltid har tilgang til et sentralt digitalt arkiv med oppdatert og korrekt informasjon.
Det at alle dokumenter produseres og arkiveres i ett og samme system bidrar til å effektivisere dokumentflyten. Bruk av dokumentstyring standardiserer måten å jobbe på og dokumenterer prosesser. Det et er full sporbarhet og historikk på alle dokumenter, med automatisk versjonskontroll.

Besparelse av tid og penger

En undersøkelse referert i Fast Company Magazine viser at 6 uker i året går med til å søke etter dokument eller informasjon som ikke finnes. Det tilsvarer hele 8 timer hver uke. Ved bruk av EQS reduseres tidsforbruket ved dokumentforvaltning og informasjonssøk med 25-50 %. Du kan raskt finne ønsket informasjon direkte fra den aktuelle prosess.

Lett å utvide til et helhetlig kvalitetssystem

EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system.
Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem
  Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

  Relaterte saker

  Kundeansvarlig prosjektleder

  Vil du være med på å implementere Kvalitetssystem hos mange ulike kunder?

  Les mer

  Vi søker en engasjert og løsningsorientert systemutvikler

  Vil du være med å utvikle fremtidens systemer og jobbe sammen med en gjeng engasjerte og løsningsorienterte folk?

  Les mer

  EQS Varslingsdatabase

  Har din virksomhet etablert en god varslingskanal? EQS Varslingsdatabase er en ny tjeneste fra Extend.

  Les mer

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne