Menu
NOR ENG
Alltid kontroll på
virksomhetens risikobilde

Risikovurdering – risikoer er bra hvis du klarer å håndtere de

EQS Risk management – Ta kontroll over virksomhetens risikobilde. Det stilles større og større krav til bedrifter. Økt globalisering, forventninger hos kunder og leverandører, mer teknologi og flere regler gjør det viktigere enn noen gang for en ledelse å kjenne hele risikobildet til sin virksomhet.

Generelt sett har bedrifter et høyere risikonivå enn de tror. Det å fatte feil beslutninger som fører til at virksomheten ikke når sine mål kan være skjebnesvangert for hele organisasjonen. Undersøkelser gjort av Ernst & Young viser at bedrifter som har høy fokus på risikostyring, også er de som er mest lønnsomme.

Med EQS Risk management kan man identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvensen av de og utarbeide tiltak for å begrense risiko. Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres. EQS Risk management støtter ISO 31000 og de fleste standarder i henhold til myndighetskrav for risikostyring.

Grunnlag for god risikovurdering

Gjennom at alle i organisasjonen kan bidra hvor som helst, når som helst og akkurat når det skjer, vil flere forhold bli registrert og kvalitetsarbeidet bli bedre. Dette danner et godt grunnlag for å hente ut rapporter og statistikk på, som igjen gjør systemet til et styringsverktøy for ledelsen. EQS bidrar til økt fokus på tiltak og løsninger, samt synliggjør risikoer som danner grunnlaget for riktige risikovurderinger.

Få hjelp til måloppnåelse gjennom gode risikovurderinger

Risikostyring angår alle i organisasjonen. Alle ansatte kan være med på å identifisere risikoelementer og bidra til å redusere risikoen for at disse blir til avvik eller ulykker. Da må målene være godt kjent, og det må være enkelt å medvirke til risikoreduserende tiltak, på alle plan.

Høyere verdiskapning og lavere kostnader med god risikoanalyse

Mange virksomheter kan spare kostnader, øke produksjonen og unngå ulykker som følge av systematisk arbeid med bl.a. sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. God risikoanalyse styrker bunnlinjen, og det handler ikke bare om å kartlegge trusler, men også om å få oversikt over hvilket potensial man ikke utnytter.

EQS Risk management gir beslutningsstøtte til ledelsen

Med EQS Risk management kan du identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvensen av de og utarbeide tiltak for å begrense risiko. Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres.

Lett å utvide til et helhetlig styringssystem for kvalitet

EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig system.

Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

Bestill demo

Risikomatrise

Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem


Ja, jeg er kjent Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne