NOR ENG

Få oversikt og
minimer dine risikoer

Risikovurdering – identifiser dine risikoer og sett inn forebyggende tiltak

Forenkle risikovurdering og få kontroll med virksomhetens risiko med EQS Risk. Det stilles større og større krav til bedrifter. Økt globalisering, forventninger hos kunder og leverandører, mer teknologi og flere regler gjør det viktigere enn noen gang for en ledelse å kjenne hele risikobildet til sin virksomhet.


Generelt sett har bedrifter et høyere risikonivå enn de tror. Det å fatte feil beslutninger som fører til at virksomheten ikke når sine mål kan være skjebnesvangert for hele organisasjonen.

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

Fyll ut feltene under og bestill en demonstrasjon av EQS. Demonstrasjonen skjer over nett via Teams.

   

  Risikovurdering ihht. ISO 31000

  Med EQS Risk kan man identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvensen av de og utarbeide tiltak for å begrense risiko. Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres. EQS Risk støtter ISO 31000 og de fleste standarder i henhold til myndighetskrav for risikostyring.

  Grunnlag for god risikostyring

  Gjennom at alle i organisasjonen kan bidra hvor som helst, når som helst og akkurat når det skjer, vil flere forhold bli registrert og kvalitetsarbeidet bli bedre. Dette danner et godt grunnlag for å hente ut rapporter og statistikk på, som igjen gjør systemet til et styringsverktøy for ledelsen. EQS bidrar til økt fokus på tiltak og løsninger, samt synliggjør risikoer som danner grunnlaget for riktige risikovurderinger.

  Få hjelp til måloppnåelse gjennom effektiv risikovurdering

  Risikostyring angår alle i organisasjonen. Alle ansatte kan være med på å identifisere risikoelementer og bidra til å redusere risikoen for at disse blir til avvik eller ulykker. Da må målene være godt kjent, og det må være enkelt å medvirke til risikoreduserende tiltak, på alle plan.

  Risikomatrise, risikohåndtering

  Høyere verdiskapning og lavere kostnader med god risikoanalyse

  Mange virksomheter kan spare kostnader, øke produksjonen og unngå ulykker som følge av systematisk arbeid med bl.a. sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. God risikoanalyse styrker bunnlinjen, og det handler ikke bare om å kartlegge trusler, men også om å få oversikt over hvilket potensial man ikke utnytter.

  EQS Risk management gir beslutningsstøtte til ledelsen

  Risikovurdering med EQS Risk lar deg systematisk identifisere potensielle risikoer, bedømme sannsynligheten for at de inntreffer, vurdere konsekvenser og utarbeide tiltak for å begrense risiko. Visualisering av risikoene i en risikomatrise gjør at du enkelt kan se alle faremomentene, hvilke som er mest kritiske og dermed bør prioriteres.

  Lett å utvide til et helhetlig styrings- og kvalitetssystem

  EQS er et fagsystem for internkontroll, kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle i organisasjonen. Det er bygd opp av moduler som enten kan brukes hver for seg eller i et helhetlig kvalitetssystem.

  Kom i gang med kvalitetsarbeidet i din organisasjon du også – ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende demo/tilbud på EQS.

  Risikovurdering med EQS Risk har mange fordeler:

   

  Klikk her for mer informasjon om EQS kvalitetssystem

  Relaterte saker

  Salmar

  IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet

  IT-sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet var viktige faktorer da Salmar – en av verdens største lakseprodusenter valgte kvalitetssystemet EQS

  Les mer

  Standard mal EQS

  Standard mal EQS

  Les mer

  EQS Brukerforum

  EQS Brukerforum 2022

  EQS Brukerforum 23. og 24. november 2022

  Les mer

  Meld deg på vårt nyhetsbrev   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne