NOR ENG

20 år med webteknologi

Publisert 12. januar 2016

Jubileumslogo Extend 20 år

Extend AS ble startet i 1996 den gang da webteknologien var i sin barndom. Det betyr at vi i 2016 kan markere vårt 20 års jubileum!


I 1996 var webteknologien i sin barndom I de første årene handlet det i Extend mye om utvikling og leveranser av hjemmesider og portaler for kommuner. Etter hvert dreide oppmerksomheten seg mot utvikling av et fagsystem for kvalitetsstyring, i første omgang for styrende dokumenter og prosedyrer i sykehus. Pilotkunden ble RiT, nåværende St. Olavs Hospital.

I løpet av årene er EQS blitt kontinuerlig videreutviklet og dekker i dag mange anvendelsesområder som styrings- og kvalitetssystem. EQS er blitt et kraftig verktøy for avviks- og forbedringsarbeid, for risikostyring og for kompetansestyring.

Vi har utviklet en robust og fleksibel utviklingsplattform som også er tilpasset behovene vi ser fremover i tid. EQS har i dag ca. 70 000 brukere fordelt på kunder innen helsesektoren, havbruk, kommuner, industri, handel – og entreprenørvirksomhet.
Les mer.

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne