NOR ENG

Mulighet til å skreddersy slik du vil ha det

Publisert 14. januar 2016

Stian Holmen Lein

– Den største fordelen med EQS, er fleksibiliteten. At det er mulig å tilpasse systemet akkurat slik vi ønsker det og at vi kan lage startsider og struktur som passer helt til vår virksomhet.

Men samtidig som fleksibiliteten er den største fordelen med EQS, er det også den største utfordringen. Systemet er fullt av funksjonalitet, men vi må fylle det med vårt eget innhold. Det betyr at det blir litt jobb i oppstarten.

For kvalitetsleder Stian Holmen Lein hos Bjørøya har brukt noen timer for å få kvalitetssystemet på plass, men han presiserer samtidig at de har valgt å bruke EQS til mange oppgaver.
Bjørøya driver fiskeoppdrett og akvasenter, og når vi snakker med han på morgenkvisten har han allerede vært ute på sjøen på anlegget en tur. Han synes det er viktig å holde kontakten med miljøet ute. Den kontakten er nok bra, for han har klart å få hele organisasjonen med på å bruke kvalitetssystemet.

Nesten barnslig enkelt for brukerne

– Ja, kvalitetssystemet er godt mottatt. Det er laget brukervennlig og enkelt, nesten barnslig enkelt. Jeg har jobbet på sjøen som røkter selv, så jeg vet det må være enkelt å registrere de daglige meldingene og finne nødvendige dokument. Det skal være like enkelt som å legge ut ei melding på Facebook, sier Holmen Lein. Han forteller at det er mange som bruker mobilen til registreringene, da mobilen er lett tilgjengelig og alltid med.
På Bjørøya har de brukt EQS i ett år. Tidligere hadde de ett vedlikeholdssystem, men manglet system for kvalitet, avvik og risiko.
– Vi ønsket å finne ett system som kunne brukes til alt. EQS dukket opp gjennom en annen EQS-bruker, Måsøval Fiskeoppdrett. Jeg vurderte at EQS kunne brukes til vedlikehold selv om det ikke opprinnelig er laget for det – og det har fungert! Sporing, vedlikehold og tilsyn av alt utstyr, all fortøyning, ja hvert brannslokkingsapparat skal registreres, og det var en del arbeid å få det inn i EQS, men det fungerer veldig bra når alt er registrert.
Holmen Lein setter også funksjonaliteten i EQS høyt, meldeskjema og meldingsoversikter er ferdig utviklet og fungerer. Han har sett seg lei på selgere som tilbyr uferdige kvalitetsprogram som «snart» er klare.

Alt på stell for tilsynsmyndighetene

Havbruksnæringen er underlagt en rekke krav og mange ulike tilsynsmyndigheter er interessert i driften. Med all dokumentasjon samlet i EQS sortert ut fra hva som etterspørres, sparer de mye tid hver gang det er et tilsyn.
– For ikke lenge siden hadde vi tilsyn hvor bruk av farlig utstyr stod i fokus. Vi kunne da enkelt dokumentere opplæring i EQS. Nå har vi tatt i bruk den nye kompetansemodulen som gir oversikt over all opplæring, sertifikater og implementering av instrukser, så nå blir det enda enklere både å følge opp og dokumentere. Den vil gi oss en veldig god oversikt, sier Holmen Lein.
For på Bjørøya utnytter de det meste av funksjonaliteten i EQS. Nå bruker de også public til å gjøre produktsertifikater, servicekort og annet tilgjengelig utenfor EQS, det er lagt på et eget område på hjemmesiden. De som etterspør dette, får et eget brukernavn og passord og kan selv hente ut det de trenger. Og Holmen Lein sparer mye tid på å slippe å sende alt på epost.

Stian Holmen Lein har vært ved Bjørøya siden 2000 og har i dag ansvar for visningstillatelsen, HMS og kvalitet. Bjørøya har i dag nesten 5 millioner laks i sjøen, og med sine 7 konsesjoner produserer Bjørøya ca 10 000 tonn laks til en verdi av ca 300 millioner kroner! Virksomheten har 25 faste ansatte og driver oppdrett på tre lokaliteter. Bjørøya har samdrift med Midt-Norsk Havbruk i Vikna, og er medeier i Nils Williksen Slakteri.

Bjørøya AS, i samarbeid med flere andre oppdrettsselskaper, bygger nå opp et stort landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av rognkjeks i Flatanger – Namdal Rensefisk. Rognkjeks brukes til lusebekjempelse i lakseoppdrett, og virksomheten har i den sammenheng satt i gang et FoU-prosjekt for å utvikle metodikk for lusebekjempelse med rensefisk. I tillegg til fiskeoppdrett, driver Bjørøya også et akvasenter i Flatanger med besøksopplegg for skoleklasser, grupper og turister. Siste året var rundt 2000 gjester på besøk, de fleste av dem var skoleelever og storparten var med på en spennende RIB-tur ut til merdene. Ut dit det skjer!

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne