NOR ENG

Etterlyser større ledelsesengasjement

Publisert 11. mars 2016

Kvalitetsmatrise

Fokus på kvalitetsstyring kan gi resultater på bunnlinjen. Men den største suksessfaktoren er ledelsens engasjement i prosessen.


– Det er en utbredt villfarelse at innføringen av nye IT-systemer hører til under IT-avdelingen og at kvalitetsstyring er en HMS-oppgave. Uten ledelsen i en sentral rolle vil man ikke få de nødvendige ressurser eller prioriteringen som er nødvendig for å innføre en helhetlig kvalitetsstyring
i virksomheten, forteller administrerende direktør i Extend Kjell H. Husby.

EQS er et webbasert ledelsesverktøy for kvalitetsstyring der alle styrende dokumenter, prosedyrer, sjekklister og avvik kan forvaltes.

Kvalitet lønner seg

Kjell Håvard Husby

Administrerende direktør i Exend Kjell H. Husby etterlyser større ledelsesengasjement i kvalitetsarbeidet.

– EQS er programvaren som reduserer kvalitetskostnader, forbedrer arbeidsprosesser og kan øke resultatgraden, sier Husby.

Ledelsens forståelse for og innsikt i behovet for bevisste kvalitetsstyringsprosesser i en virksomhet, bør være proporsjonalt med kostnadene det utgjør på bunnlinjen. Undersøkelser viser at et ikke-bevisst forhold til kvalitetsstyring sannsynligvis resulterer i en samlet kvalitetskostnad på 15-20 prosent av omsetningen.

En bedrift som har et bevisst og prioritert forhold til kvalitetsstyring hvor forebyggende arbeid utgjør hovedtyngden, beregnes å ha kvalitetskostnader på kun 3 prosent av omsetningen.
– Ofte er ikke bedriften klar over at manglende fokus på kvalitetsstyringsområdet utgjør så store kostnader.

Avvikshåndtering – kjernen i systemet

EQS er et effektivt verktøy for å behandle avvik og uønskede hendelser i en bedrift.
– I systemet kan avvikene kategoriseres, man kan sende problemstillinger ut på høring til andre, iverksette tiltak med full elektronisk støtte, registrere kostnader og ikke minst kjøre ut rapporter hvor prosessene er dokumentert fra A-Å, forteller Husby.

Extend legger stor vekt på at systemet skal være enkelt, levende og brukervennlig slik at alle i bedriften kan delta i forbedringsarbeidet.
– Alle i en organisasjon skal kunne påvirke kvalitetsarbeidet innenfor sine områder, helst ved kun 1 klikk i kvalitetssystemet. En lav terskel er avgjørende for at dette kan skje på en god måte og at alle hendelser kan bli rapportert og registrert, sier Husby og tilføyer at ethvert avvik som ikke blir registrert, er en tapt mulighet for forbedring.

Tidsbesparende fagsystem

EQS er, i motsetning til mer generelle verktøy i form av portaler og intranett, et fagsystem som er skreddersydd til å ivareta sentrale oppgaver
innen kvalitetssikring.
– Ved å bruke dette verktøyet reduseres tidsforbruk ved dokumentforvaltning og informasjonssøk med opptil 25-50 prosent. Man kan raskt finne frem ønsket informasjon direkte fra den aktuelle prosess. Historikk og revisjonsendringer er selvfølgelig også dokumentert og er
tilgjengelig informasjon i systemet, avslutter
Husby.

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne