NOR ENG

EQS 4.0

Publisert 9. mars 2017

Illustrasjon digitalisering og tannhjul

Det er mye snakk om Industri 4.0 for tiden. Vi er i gang med en ny industriell revolusjon som vil føre til store endringer i arbeidslivet.


Vi snakker om at digitalisering og automatisering vil løfte industrien til neste steg: den fjerde industrielle revolusjon. Det handler om digitalisering, robotisering, Internet of Things, Big Data og analyser, virtual reality, 3D-printing, skytjenester og mye annet. Endringene vil ikke påvirke bare industrisektoren. Endringen vil påvirke hele næringslivet og hverdagen til hver enkelt av oss.
Noen arbeidsplasser vil forsvinne, men nye vil oppstå. Med mer automatisering, digitalisering og robotisering, er det sannsynlig at en del produksjon som tidligere er flyttet til lavkostland, igjen er aktuell for Norge.
Illustrasjon EQS fire null

Digitalisering grunnidéen for EQS

Noe av grunnidéen for kvalitetssystemet EQS er digitalisering og effektivisering. EQS har eksistert i ca 20 år, men var basert på web-teknologi fra første dag. Store endringer er skjedd i løpet av disse årene, kvalitetssystemet er stadig blitt utvidet med ny funksjonalitet. I dag støtter EQS både dokumentstyring, avvik og hendelser, risiko, prosesser, implementering og kompetanse. Det har vært viktig å utnytte ny teknologi for å gjøre systemet stadig bedre og mer brukervennlig.
På nyåret 2017 ble EQS versjon 4.0 lansert. Vi har brukt 4.0 betegnelsen fordi endringene var ganske omfattende fra forrige versjon 3.15. En ny Dashboard modul ble lansert for å kunne utnytte allerede innsamlede data i statusdiagram med KPIer som raskt gir et overblikk over situasjonen. Hele arbeidsdelen som administratorene bruker i sin hverdag ble fornyet med ny grafisk profil, ny navigering og ny oppgaveside og personifisert startside.
En ny prosesskarteditor ble lansert i 4.0, uten Java. Den er raskere og mer fleksibel, og gir brukerne mulighet for å laste opp egne figurer og bilder og bruke egen grafiske profil. Vi ser at stadig flere av våre kunder er prosessorienterte og bygger opp sine kvalitetssystem med basis i arbeidsprosesser hvor de ansatte lett finner sin rolle og kjenner seg igjen.

Brukervennligheten er prioritert

For Extend har det vært viktig å prioritere brukervennlighet. Mange av våre kunder har ansatte som ikke sitter foran en pc. Disse skal også fylle ut skjema, registrere avvik og lett finne viktige prosedyrer. Derfor er EQS tilpasset mobilbruk og alle skjermstørrelser, og brukerveiledningene er tatt inn som en integrert del. Nesten alle sider i EQS har også integrert kontekstsensitiv hjelp, det betyr at brukeren får hjelp akkurat der han/hun er i programmet.
EQS er hyllevare klar til bruk. Fleksibiliteten i programmet gjør at skreddersøm ikke er nødvendig. En del av Extends kunder drifter sitt EQS kvalitetssystem selv, men vi tilbyr også drift fra skyen. Flere og flere ønsker skytjenesten for å slippe investeringer i utstyr og IT-kompetanse – og for å alltid være sikret en oppdatert programvare.

Digitalt ledelsessystem 4.0

Med et digitalt ledelsessystem for kvalitet kan virksomheter effektivisere mye av sitt arbeid gjennom å overføre arbeidsprosesser fra papir til nett. I tillegg til at all historikk blir tatt vare på, vil et digitalt ledelsessystem også gi mye data som gir grunnlag for dokumentasjon, statistikk og dashboard med nøkkeldata som grunnlag for beslutninger. EQS er med og hilser Industri 4.0 velkommen!

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne