NOR ENG

Bergen kommune valgte EQS

Publisert 8. desember 2017

Fra bryggene i Bergen

Extend ble nylig valgt som leverandør av elektronisk kvalitetssystem til Bergen kommune som har over 18.000 ansatte. I begrunnelsen for valget skriver kommunen at EQS utmerker seg som et svært brukervennlig system, med intuitivt design og det oppleves som enkelt å navigere i løsningen.

Bergen kommune ønsker å legge til rette for god styring, kontroll og arbeid med kvalitet i hele organisasjonen, og med et elektronisk kvalitetssystem vil de kunne synliggjøre sine prosesser, organisering og ansvar. Systemet skal gjøre det enkelt for ansatte og ledere å finne alle relevante dokument og skjema, synliggjøre prosesser, og det skal være enkelt å få tilgang til styringsdata som avviksstatistikk og risikoanalyser.

Ved tilbudsfristen i september hadde ni virksomheter levert tilbud. Extend scoret høyt på mange av kriteriene som var satt opp, men det var på brukervennlighet, design og visuelt uttrykk Extend skilte seg mest ut fra konkurrentene.

Tidligere i år inngikk Extend en tilsvarende kontrakt med Kristiansand kommune og Os/Fusa kommuner som også har gjennomført anbudsprosesser for innkjøp av kvalitetssystem.
Kristiansand kommune la spesielt vekt på at de ønsket et prosessbasert kvalitetsverktøy levert som en skytjeneste, og at det måtte være robust nok til å takle hele Kristiansand kommunes organisasjon med ca. 7000 ansatte.

Os og Fusa kommuner planlegger å slå seg sammen til Bjørnafjorden kommune i 2020. De skal benytte kvalitetssystemet til å bygge opp den nye kommunen med organisering, planer, rutiner, årshjul, aktiviteter og milepæler. På denne måten vil kvalitetssystemet bli en viktig del av oppbygningen av ledelses- og styringssystemet til den nye kommunen.

Kjell H. Husby som er gründer og daglig leder i Extend er svært fornøyd med å være tilbake i kommunemarkedet etter at det er satset spesielt på å utvikle etterspurt funksjonalitet for kommuner det siste året.

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne