NOR ENG

EQS – Versjon 9.0 er her!

Publisert 20. april 2022

EQS 9.0

Endelig er EQS versjon 9.0 tilgjengelig. Her er det en del ny og forbedret funksjonalitet. Vi er også opptatt av å være bakover kompatible, sånn at man får med seg alt som er bygget opp videre. For våre kunder får man også tilgang på nye versjoner uten ekstra kostnader.

Noen av de viktigste nyhetene er:

Enda bedre tilgangsstyring og varslingsrutiner for dokumenter

EQS har lenge hatt en fleksibel løsning for tilgangsstyring, sånn at man kun får se det som er relevant for egen stilling og hvor man kan skjerme sensitiv informasjon. EQS 9.0 vil gi en mer fleksibel styring av dokumenter. Dette vil kunne gi muligheter som f.eks. at en kan begrense tilgang til dokumenter slik at disse kun er tilgjengelige for ansatte, men ikke for eksterne brukere. Et annet eksempel er at dokument kan være tilgjengelig for en stor gruppe brukere, men bare varsling til noen utvalgte brukere.

Enda bedre løsning for implementeringsstøtte

I EQS har vi lenge hatt funksjonen Implementeringsstøtte som gjør at man enkelt kan følge opp hvem som har fått med seg viktig og kritisk informasjon, og hvem som evt. mangler. I EQS 9.0 er det mulig å lage en ny dokumentrevisjon uten at brukerne må gå inn å bekrefte «lest og forstått» på nytt. Det blir også mulighet til å bestemme hvem som skal ha implementeringsstøtte, uten å måtte lage ny revisjon. I implementeringsstatistikken vil det være mulig å se implementeringsstatus for tidligere revisjoner.

Enda bedre muligheter for å få ut skreddersydde rapporter

I EQS har vi lenge hatt en fleksibel rapportgenerator både for meldinger (avvik, sjekklister mv.) og risiko. Her kan man enkelt sette opp sine egne rapporter etter behov for alle data som legges inn i systemet. Nå har det blitt enda enklere å få ut rapporter på ulike delstatuser i en prosess og man kan enklere aggregere resultater på ulike nivå. Det har også blitt enklere for toppadministrator og enhetsadministrator (avd.leder) å kunne delegere og flytte delskjema om f.eks. meldingsansvarlig er syk eller forhindret fra å gjøre dette selv.

I EQS kan man bruke Globale lister til f.eks. ansattregister, kunderegister, leverandørregister, utstyrs registrer mv. – sånn at man kun trenger å oppdatere viktig informasjon et sted. Her er det nå gjort forbedringer som gjøre at disse feltene kan brukes enda mer dynamisk og som en del av en dynamisk arbeidsflyt i et digitalt skjema eller sjekkliste.

Brukere, sikkerhet og andre endringer

EQS har lenge hatt et fleksibelt verktøy for å ivareta behovet for ulike roller, rettigheter og sikkerhet i systemet. Dette er nå ytterligere forbedret.

I EQS 9.0 er det mulig å lage filter i brukeroversikten, basert på kriterier og valg en gjør i «brukeroversikten».

Det finnes en mulighet for å benytte to-faktorautentisering i EQS 9.0.

Det har også blitt enklere å gjøre integrasjoner mellom EQS Competence og andre HR/kompetansesystemer.

Flere saker fra arkivet

Ønsker du å få mer informasjon om EQS:

Bestill demo av EQS kvalitetssystem

Fyll ut feltene under og bestill en demonstrasjon av EQS. Demonstrasjonen skjer over nett via Teams.
  Extends personvernerklæring

  Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne

   

  Bestill demo
   Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne